Állások keresése - Intézményvezető - Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

További kiemelt hirdetések >

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekIntézményvezető

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Művelődési Ház és Könyvtár

Intézményvezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2020. március 15-től 2025. március 14-ig-ig szól.

A munkavégzés helye:

Békés megye, 5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 25.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

- Vezetői feladatok: az intézményben a munkáltatói jogok gyakorlása, a gazdálkodás szabályszerű rendjének és folyamatos vitelének megszervezése. Az intézmény rendeltetésszerű és gazdaságos működésének biztosítása, együttműködés az önkormányzat intézményrendszerével; A fenntartó önkormányzat kulturális stratégiájának, közművelődési koncepciójának végrehajtása, fejlesztési javaslatok kidolgozása, együttműködés a fenntartó illetékes szervezeti egységeivel. - Legyen alkalmas arra, hogy az általa vezetett közművelődési intézmény az alábbi feladatokat magas színvonalon ellássa: a város közművelődési igényeinek felmérése, művészeti értékeinek feltárása, megismertetése, a helyi művelődési szokások gondozása, gazdagítása, különös tekintettel a nemzetiségi és más kisebbségi civil szervezetekkel, egyházi intézményekkel, az ismeretszerző, az amatőr oktató, művelődő közösségek tevékenységének támogatása, öntevékeny, önképző tanfolyamok, képzési lehetőségek megszervezése, felkarolása, a szabadidő értékes, tartalmas, színvonalas eltöltéséhez minőségi színtér biztosítása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, közművelődési végzettség és szakképzettség, vagy nem szakirányú egyetemi végzettség és felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsga,

        végzettségének, szakképzettségének, szakvizsgájának megfelelő feladatkörben szerzett - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        kiemelkedő közművelődési tevékenység végzése

        pályázó nyilatkozata arról, hogy a 150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet 6/G.§(2) bekezdésében foglalt továbbképzést teljesíti

        magyar állampolgárság

        cselekvőképesség

        a pályázó hatósági bizonyítvánnyal történő igazolása arra vonatkozóan, hogy büntetlen előéletű, továbbá, hogy nem áll büntetőeljárás alatt, és a betölthető munkakör ellátásához vele szemben nem áll fenn a tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól való eltiltás

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        közművelődési területen szerzett - Legalább 3-5 év vezetői tapasztalat,

        helyismeret

Elvárt kompetenciák:

        szervezőkészség, együttműködési-, kommunikációs- és problémamegoldó képesség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        fényképes szakmai önéletrajz;

        intézményre vonatkozó szakmai és vezetési program, fejlesztési elképzelések ismertetése;

        iskolai végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata;

        eddigi munkaviszonyokról, szakmai gyakorlatról szóló igazolások;

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

        nyilatkozat arról, hogy a pályázó nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság alatt;

        nyilatkozat, hogy a pályázati dokumentációt a pályázat véleményezésében, elbírálásában résztvevők megismerhetik

        nyilatkozat arról, hogy a képviselő-testület zárt vagy nyílt ülésen tárgyalja a pályázat elbírálásáról szóló előterjesztést;

        nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a Kjt. 41-43. §-ban a magasabb vezetővel szemben meghatározott összeférhetetlenség nem áll fenn;

        nyilatkozat arról, hogy a pályázó a vagyonnyilatkozat-tételt vállalja

        pályázó nyilatkozata a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet 6/G.§ (2) bekezdésében szereplő feltételek teljesítésének vállalásáról.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2020. március 15. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. január 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kraller József polgármester nyújt, a +36 68/440-000 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete címére történő megküldésével (5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 176/2019/müi , valamint a munkakör megnevezését: Intézményvezető.         Postai úton, a pályázatnak a Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete címére történő megküldésével (5666 Medgyesegyháza, Kossuth Lajos tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 176/2019/müi, valamint a munkakör megnevezését: Intézményvezető.

        Személyesen: Kraller József polgármester, Békés megye, 5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 1. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat a pályázat előkészítője által összehívott eseti bizottság - a pályázók személyes meghallgatásával - véleményezi. A képviselő-testület a bizottság írásba foglalt véleményét mérlegelve dönt, melynek eredményéről valamennyi pályázó írásbeli értesítést kap. A pályáztató fenntartja a jogot a pályázat visszavonására, valamint arra, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. január 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.medgyesegyhaza.hu - 2019. október 24.

        Medgyesegyházi Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblája - 2019. október 24.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.medgyesegyhaza.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. október 23.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.

Kiemelt álláshirdetések