Állások keresése - egyetemi docens (2019/301) - Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

További kiemelt hirdetések >

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekegyetemi docens (2019/301)

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar
Közlekedés- és Járműirányítási Tanszék

egyetemi docens (2019/301)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1111 Budapest, Stoczek utca 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az oktató feladata a Tanszék által oktatott közlekedésautomatizálási specializáció, valamint az Autonóm járműirányítási mérnök mesterszak (BSc, MSc és PhD szintű) oktatásában és a tárgyak szervezésében, továbbá a tananyag frissítésében, korszerűsítésében való aktív részvétel. Ez utóbbi magában foglalja az új kutatási eredmények oktatásban való megjelenítését is. A jelölt rendelkezzen megfelelő oktatási tapasztalattal a számítástechnika, közúti közlekedésautomatika, forgalommodellezés és irányítástechnika területén, továbbá tudjon felmutatni kutatás-fejlesztési és projekt tevékenységet a forgalommodellezés és a forgalomirányítás területén. Az oktató feladat továbbá az aktív részvétel a hallgatók mentorálásában, beleértve a szakdolgozatok, diplomatervek és TDK dolgozatok konzultációját és bírálatát, tovább a doktori képzésben résztvevők témavezetését. Az oktatónak a Tanszék kutatási témáiba is aktívan be kell kapcsolódnia, és publikációk készítésében rendszeresen részt kell vállalnia. Ehhez képesnek kell lennie a korszerű módszerek nyomon követésére és ezek alapján új kutatási eredmények publikálására. A kutatási eredményeknek alkalmazkodniuk kell a Tanszék elméleti és alkalmazott kutatási célkitűzéseihez.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, mesterfokozatú végzettség,

        A Kandó Kálmán Doktori Iskola habilitációs követelményeinek teljesítése

        Közalkalmazotti jogviszony létesítése estén 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány melyben igazolnia kell, hogy a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20.§ (2) bekezdés a) és d) pontjában meghatározott feltételeknek megfelel, büntetlen előéletű, valamint nem áll foglalkozástól vagy tevékenyégtől eltiltás hatálya alatt

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Habilitáció és/vagy MTA doktora cím

        Hazai és nemzetközi pályázatírási és projektmenedzsment gyakorlat

        Közlekedés kutatás-fejlesztésével kapcsolatos nemzetközi külföldi gyakorlat, tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Szakmai önéletrajz

        Végzettséget és/vagy képzettséget, nyelvtudást igazoló okiratok másolata

        Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2020. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. november 30.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem címére történő megküldésével (1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2019/301 , valamint a munkakör megnevezését: egyetemi docens (2019/301).         Postai úton, a pályázatnak a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem címére történő megküldésével (1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3-9. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2019/301, valamint a munkakör megnevezését: egyetemi docens (2019/301).

        Elektronikus úton Humánerőforrás Igazgatóság részére a humaneroforras@mail.bme.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok véleményezése, valamint a megbízás kiadása a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Humánpolitikai Szabályzatában foglalt rend szerint történik.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. december 5.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.bme.hu

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Jelentkezéskor a munkakör megnevezése mellett található azonosítószámot kérjük feltüntetni. Amennyiben a pályázati felhívások szövegében eltérés található́, az Egyetem honlapján közzétett pályázati kiírás szövegét kell irányadónak tekinteni.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. október 23.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.

Kiemelt álláshirdetések