Állások keresése - beszerzési referens - Moholy-Nagy Művészeti Egyetem | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

További kiemelt hirdetések >

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekbeszerzési referens

Moholy-Nagy Művészeti Egyetem

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Moholy-Nagy Művészeti Egyetem
Gazdasági Igazgatóság

beszerzési referens

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1121 Budapest, Zugligeti út 9-25.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Beszerzések koordinálása Közbeszerzések értékhatár alatti pályáztatási eljárások felügyelete Központosított közbeszerzési portálon keresztül nemzetközi utazásszervezéshez kapcsolódó megrendelések lebonyolítása Adatszolgáltatások kezelése, figyelése Intézkedési tervek végrehajtását figyelő táblák összeállításában, feladat megoldásban közreműködés

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középfokú képesítés,

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Felsőoktatási gazdasági területen szerzett gyakorlat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Részletes szakmai önéletrajz;

        Három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány vagy ennek megkéréséről szóló igazolás;

        Középfokú végzettséget, ill. egyéb képzettséget tanúsító okiratok másolati példánya;

        Az Áht. 70. §-ban előírt regisztráció igazolása;

        A pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy az általa benyújtott pályázati anyagot az elbírálásban résztvevő személyek megismerhetik;

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. november 22.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem címére történő megküldésével (1121 b, Zugligeti út 9-25. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HR-441/2019 , valamint a munkakör megnevezését: beszerzési referens.         Postai úton, a pályázatnak a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem címére történő megküldésével (1121 Budapest, Zugligeti út 9-25. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HR-441/2019, valamint a munkakör megnevezését: beszerzési referens.

vagy

        Elektronikus úton Nagy Andrea gazdasági Igazgató részére a gi@mome.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

vagy

        Személyesen: Nagy Andrea, Budapest, 1121 Budapest, Zugligeti út 9-25. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A formai és tartalmi feltételeknek megfelelő pályázatot benyújtók közül a pályázati határidő leteltét követően, személyes meghallgatás után a kinevezésről a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt. A pályáztató fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa. A munkáltató kinevezés esetén 4 hónap próbaidőt köt ki.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. november 23.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.mome.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. október 23.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.

Kiemelt álláshirdetések