Állások keresése - Főigazgató-helyettes - Néprajzi Múzeum | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

További kiemelt hirdetések >

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekFőigazgató-helyettes

Néprajzi Múzeum

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Néprajzi Múzeum

Főigazgató-helyettes (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Budapest, 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 12.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A főigazgató távollétében vagy akadályoztatása esetén szakmai ügyekben általános jelleggel és teljes körűen helyettesíti a főigazgatót. Az általános vezetői hatáskörbe tartozó ügyeken kívül gyakorolja mindazokat a jog-, feladat- és hatásköröket, amelyeket a főigazgató számára meghatároz. Feladatait a főigazgató közvetlen irányításával, önálló hatáskörrel látja el. Meghatározza a közvetlen irányítása alá tartozó szervezeti egységek feladatait, ellenőrzi azok magas színvonalú ellátását. Segíti a főigazgató döntését stratégiai, közgyűjteményi tulajdonosi-ellenőrzési ügyekben. Részt vesz az intézmény képviseletével, irányításával és ellenőrzésével kapcsolatos feladatok ellátásában. Főigazgató iránymutatása és megbízása alapján részt vesz az intézmény céljainak kialakításában, a munkatervek fejlesztési tervek, programok előkészítésében, a végrehajtás megszervezésében és ellenőrzésében, az intézmény kiadványainak szerkesztési feladataiban. Részt vesz a megújuló múzeum új tudományos koncepciójának és szervezeti struktúrájának kialakításában. A szakmai főosztályok részvételével kidolgozza az intézmény gyűjteménykezelésének alapelveit és koncepcióját, felügyeli a megelőző műtárgyvédelem tennivalóinak ellátását. Kiemelt szakmai feladata a muzeális anyag nyilvántartása, a tudományos kutatómunka, a gyűjtemények muzeológiai feldolgozása, az ajándékok, hagyatékok elfogadása, műtárgykölcsönzés, tárgyak átadása, szállítása, letéti szerződések megkötése, raktári anyagok felügyelete, szakanyagok selejtezése irányításában való közreműködés. Vezeti a Gyűjteménygyarapítási Bizottságot, kidolgozza az intézmény gyűjteménygyarapítási koncepcióját.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        PhD, néprajz vagy kulturális antopológia szak,

        Egy vagy több világnyelv nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, tárgyalási szintű nyelvtudás,

        Legalább 5 év szakmai és vezetői gyakorlat - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, a Kjt, valamint a 150/1992. (XI.20.) Korm. rendeletben foglalt összeférhetetlenségi előírásoknak való megfelelés

        Tudományos minősítés

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Monari múzeumi nyilvántartási rendszer ismerete

Elvárt kompetenciák:

        Kiváló szintű vezetői képesség, szervező képesség, jó kapcsolatteremtő készség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Részletes szakmai önéletrajz

        Publikációs jegyzék

        Szakmai koncepció, vezetési program

        Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló dokumentumok és nyelvvizsga bizonyítvány másolata

        Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (vagy ha a pályázó erkölcsi bizonyítványhoz kötött munkakörben dolgozik, az erről szóló igazolás), vagy az igénylőlap postára adását igazoló szelvény

        Nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatoknak a pályázati eljárásban szükséges kezeléséhez való hozzájárulásról

        Nyilatkozat összeférhetetlenségi előírásoknak való megfelelésről

        Nyilatkozat kinevezés esetén a 2007. évi CLII. tv. szerinti vagyonnyilatkozattételi kötelesség teljesítéséről

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2020. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. november 20.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Kemecsi Lajos főigazgató nyújt, a 06-1-473-2410 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Néprajzi Múzeum címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 26 , valamint a beosztás megnevezését: Főigazgató-helyettes.         Postai úton, a pályázatnak a Néprajzi Múzeum címére történő megküldésével (1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 12. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 26, valamint a munkakör megnevezését: Főigazgató-helyettes.

        Elektronikus úton Dr. Kemecsi Lajos főigazgató részére a kemecsi.lajos@neprajz.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. december 16.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        A Néprajzi Múzeum honlapján ( https://www.neprajz.hu/allashirdetes ) - 2019. október 22.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatokat szakmai bizottság bírálja el. A bizottság személyes beszélgetésre hívhatja be a pályázókat. A pályázat nyerteséről a Néprajzi Múzeum Szervezeti és Működési Szabályzatának megfelelően a Kjt. és a Kjtvhr. alapján, a miniszter egyetértésével a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.neprajz.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. október 22.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.

Kiemelt álláshirdetések