Állások keresése - hatósági feladatok - Budapest Főváros Kormányhivatala | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

További kiemelt hirdetések >

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekhatósági feladatok

Budapest Főváros Kormányhivatala

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Budapest Főváros Kormányhivatala
VIII. Kerületi Hivatala, Hatósági Főosztály, Hatósági Osztály

hatósági feladatok

munkakör betöltésére.

A kormánytisztviselői jogviszony időtartama:

határozatlan idejű kormánytisztviselői jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1083 Budapest, Práter utca 22.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A Budapest Főváros Kormányhivatala VIII. Kerületi Hivatala, Hatósági Főosztály, Hatósági Osztály feladat- és hatáskörébe utalt szociális és egyéb hatósági feladatok ellátása: aktív korúak ellátása (foglalkoztatást helyettesítő támogatás, egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás), közgyógyellátás, ápolási díj, időskorúak járadéka, gyermekek otthongondozási díja, és egészségügyi szolgáltatásra jogosultság. Elsőfokú fogyasztóvédelmi feladatok, tanügyi igazgatási feladatok.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , a(z) BFKH Közszolgálati Szabályzata az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Főiskola, felsőoktatásban szerzett szakképzettség,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        Erkölcsi bizonyítvány (3 hónapnál nem régebbi).

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        szociális területen szerzett szakmai tapasztalat. - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Közigazgatási alap-szakvizsga megléte

Előnyt jelentő kompetenciák:

        Gyors és magas fokú önálló munkavégzésre való képesség és kiemelt teherbíró képesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Részletes, fényképes szakmai önéletrajz (a 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 1. számú melléklete alapján) letölthető: https://kozigallas.gov.hu/oneletrajz%20sablon%20v1.7%20KSZF.xlsx közszolgálati önéletrajz sablon

        Iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvismeretet igazoló okirat másolata

        Nyilatkozat, mely szerint a benyújtott önéletrajzban és mellékleteiben foglalt személyes adatoknak az eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. november 30.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros Kormányhivatala címére történő megküldésével (1083 BFKH VIII. Kerületi Hivatala, Budapest, Práter utca 22. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: BP/1416/00646-20/20 , valamint a munkakör megnevezését: hatósági feladatok.         Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros Kormányhivatala címére történő megküldésével (1056 Budapest, Váci utca 62-64. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: BP/1416/00646-20/20, valamint a munkakör megnevezését: hatósági feladatok.

vagy

        Elektronikus úton Belcsák Péter osztályvezető részére a hatosag@08kh.bfkh.gov.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. december 1.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kormanyhivatal.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. október 22.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.

Kiemelt álláshirdetések