Állások keresése - építéshatósági ügyintéző - Gyáli Polgármesteri Hivatal | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

További kiemelt hirdetések >

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetéseképítéshatósági ügyintéző

Gyáli Polgármesteri Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Gyáli Polgármesteri Hivatal
Igazgatási Iroda, Építéshatósági Csoport

építéshatósági ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2360 Gyál, Kőrösi út 112-114.

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. sz. melléklet 15. Építésügyi igazgatási területen

Ellátandó feladatok:

Az építési, bontási, fennmaradási, használatbavételi építésügyi hatósági engedélyek iránti kérelmek ügyében a döntés előkészítése, szakhatósági közreműködés más eljárásokban, helyszínelések megtartása, kötelezési ügyek lebonyolítása, egyéb állásfoglalások kiadása, a feladatkörébe tartozó ügyekben a jogszabályok által rendszeresített nyilvántartások vezetése. Adatközlések elkészítése a KSH és egyéb hatóságok felé, továbbá ügyfelek tájékoztatása, kérelmek átvétele, ÉTDR rendszerbe feltöltése.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Ellátja az elsőfokú építésügyi hatóság hatáskörébe tartozó feladatokat. Érdemi döntés előkészítéséhez teljes körű eljárás lefolytatása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) • Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2015.(IV.30.) ök.rend. a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető juttatásokról, valamint a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatottak munkaidő és ügyfélfogadási rendjéről szóló 19/2010.(XII.21.) számú rendelet módosításáról; Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2018.(XI.30.) számú rendelete a Gyáli Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2019. évi illetményének megállapítására rendelkezései . az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Egyetem, Egyetemi szintű építészmérnöki vagy építőmérnöki (magasépítő területen szerkezetépítő szakirány) szakképzettség, főiskolai szintű magasépítő üzemmérnöki, építészmérnöki, építőmérnöki (magasépítő területen szerkezetépítő szakirány) vagy városgazdasági üzemmérnöki (ezzel egyenértékű településmérnöki) szakképzettség vagy ezekkel egyenértékűnek elismert szakképzettség, vagy alapképzésben szerzett építész, épületszerkezeti konstruktőr vagy magasépítési szakirányán szerzett szakképzettség, mesterfokozatú képzésben szerzett tervező építészmérnöki, szerkezettervező építészmérnöki szakképzettség, osztatlan képzésben szerzett építész szakképzettség vagy ezekkel egyenértékűnek elismert szakképzettség.,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        B kategóriás jogosítvány,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. tv. (Kttv.) 84-85. §-a alapján ne álljon fenn összeférhetetlenség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Közigazgatásban szerzett – - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Közigazgatási alap- és/vagy szakvizsga,

        Építésügyi vizsga megléte

        ÉTDR használati tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        a 45/2012.(III.20.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet szerinti önéletrajz,

        a végzettséget, képesítéseket igazoló okiratok másolata,

        pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyi adatainak pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. november 25.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Flórián-Karvalics Katalin irodavezető és Szabóné Kovács Anikó csoportvezető nyújt, a 06-29/540-930 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Gyáli Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2360 Gyál, Kőrösi út 112-114. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: K/1822-11/2019. , valamint a munkakör megnevezését: építéshatósági ügyintéző.         Postai úton, a pályázatnak a Gyáli Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2360 Gyál, Kőrösi út 112-114. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: K/1822-11/2019., valamint a munkakör megnevezését: építéshatósági ügyintéző.

vagy

        Elektronikus úton Rozgonyi Erik címzetes főjegyző részére a gyalph@gyal.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

vagy

        Személyesen: Gyáli Polgármesteri Hivatal, Pest megye, 2360 Gyál, Kőrösi út 112-114. 1. emelet 117. iroda.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az elbíráló a pályázatok megtekintése után dönt a pályázók meghallgatásáról. A pályázók az eredményről az elbírálást követően értesítést kapnak. A pályázat benyújtásának tényét és annak tartalmát az adatvédelmi előírásoknak megfelelően kezeljük.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. november 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.gyal.hu - 2019. október 22.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartjuk.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. október 22.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.

Kiemelt álláshirdetések