Állások keresése - Tudományos és gyűjteményi főigazgató-helyettes - Magyar Természettudományi Múzeum - Budapest | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

További kiemelt hirdetések >

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekTudományos és gyűjteményi főigazgató-helyettes

Magyar Természettudományi Múzeum - Budapest

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Magyar Természettudományi Múzeum
Főigazgatóság

Tudományos és gyűjteményi főigazgató-helyettes (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Budapest, 1088 Budapest, Baross u. 13.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

• A múzeum és tagintézményei gyűjteményeinek őrzési, gyarapítási, nyilvántartási munkájának irányítása és ellenőrzése, kölcsönzési, csere- és selejtezési szabályzatok végrehajtásának ellenőrzése; • A tudományos kutatómunka szervezése, irányítása, döntésre való előkészítése; az Intézmény informatikai terveinek előkészítése; • A múzeumi digitalizálási stratégia kidolgozása, szervezése, irányítása és ellenőrzése; a múzeum kutatási célú szakmai keretének felosztása; • A főigazgató akadályoztatása esetén az SZMSZ-ben meghatározott módon a főigazgatói feladatkör ellátása a főigazgató utólagos tájékoztatása mellett; • Irányítási kérdésekben a főigazgató közvetlen munkatársa, az általános főigazgató-helyettessel és a gazdasági igazgatóval együtt összehangolja és ellenőrzi a múzeum általános tevékenységét. • Felel az intézményi SZMSZ-ben az alá tartozó feladatok törvényes és szakszerű ellátásáért.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, szakirányú végzettség,

        Legalább 5 év természettudományos muzeológiai szakmai tapasztalat,

        Legalább 5 év vezetői tapasztalat,

        Államilag elismert komplex típusú középfokú nyelvvizsga-bizonyítvány vagy azzal egyenértékű okirat,

        Kiemelkedő szakirányú tudományos vagy szakmai tevékenység,

        Konzorciális projektvezetési tapasztalat.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Tudományos minősítés (CSC, DSC, PHD),

        Vezetői ismeretek elvégzését igazoló okirat,

        Magas szintű informatikai ismeretek,

        Magas szintű természettudományos muzeológiai ismeretek.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        A főigazgató-helyettesi feladatokra vonatkozó program,

        Fényképpel ellátott részletes szakmai önéletrajz,

        Az álláshely betöltéséhez szükséges végzettséget igazoló okmányok másolata,

        A tudományos minősítést és vezetői ismeretek elvégzését igazoló okmányok másolata,

        90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,

        Nyilatkozatok, hogy a pályázatába az elbírálásban résztvevők betekinthetnek, hogy nem áll fenn vele szemben összeférhetetlenség és kinevezése esetén vagyonnyilatkozattételi kötelezettségének eleget tesz.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2020. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. november 24.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tóth Bernadett nyújt, a 06-1/266-1481 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Magyar Természettudományi Múzeum - Budapest címére történő megküldésével (1088 Budapest, Baross utca 13. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 783/2019 , valamint a beosztás megnevezését: Tudományos és gyűjteményi főigazgató-helyettes.         Postai úton, a pályázatnak a Magyar Természettudományi Múzeum - Budapest címére történő megküldésével (1088 Budapest, Baross utca 13. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 783/2019, valamint a munkakör megnevezését: Tudományos és gyűjteményi főigazgató-helyettes.

        Személyesen: Főigazgatói Titkárság, Budapest, 1088 Budapest, Baross u. 13. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. december 20.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.nhmus.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. október 22.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.

Kiemelt álláshirdetések