Állások keresése - ÁPOLÓ MUNKAKÖR FŐNŐVÉR HELYETTESI - Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

További kiemelt hirdetések >

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekÁPOLÓ MUNKAKÖR FŐNŐVÉR HELYETTESI

Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet
I. Belgyógyászati Osztály - Kardiológiai és Angiológiai szervezeti egységébe

ÁPOLÓ MUNKAKÖR FŐNŐVÉR HELYETTESI

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1204 , Köves út 1.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Feladatát az érvényben lévő magasabb szintű illetve intézeti szintű vonatkozó jogszabályok és az intézet Szervezeti és Működési Szabályzata határozza meg. Főbb feladatok: • Osztályvezető főnővér helyettes munkaköri feladatainak ellátása, • szervezi, irányítja és ellenőrzi az osztály egészségügyi szakdolgozóinak és kisegítő állományú dolgozóinak munkáját, • meghatározza beosztottai feladatkörét és kompetenciáját szakképesítésüknek megfelelően, • megszervezi az osztály betegápolási tevékenységének folyamatos, üzemszerű működését, • koordinálja a gyógyszertárból megrendelt gyógyszerek osztályra történő szállítását, • ellenőrzi osztálya anyag és fertőtlenítőszer igényét, • képviseli osztályát ápolásszakmai kérdésekben, • hatékonyan részt vesz az esetleges betegpanasz kivizsgálásában.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) megállapodás az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középfokú képesítés,

        OKJ-s ápolói végzettség,

        Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, egészségügyi alkalmasság.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Egészségügyi főiskolai, vagy diplomás ápolói szakképesítés, vagy intenzív szakápoló, vagy kardiológiai szakasszisztens, vagy kardiológiai és angiológiai szakasszisztensi végzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Fényképes szakmai önéletrajz és motivációs levél,

        Képesítést igazoló okiratok másolata,

        Érvényes működési nyilvántartási igazolás és érvényes MESZK tagsági igazolás,

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy nyilatkozat büntetlen előéletről,

        Nyilatkozat, ill. hozzájárulás arra vonatkozóan, hogy a pályázó pályázati dokumentációját a pályázatok elbírálásában résztvevő személyek megismerhetik.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. november 22.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 120/2019/PÁ. , valamint a beosztás megnevezését: ÁPOLÓ MUNKAKÖR FŐNŐVÉR HELYETTESI .         Postai úton, a pályázatnak a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet címére történő megküldésével (1204 Budapest, Köves út 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 120/2019/PÁ., valamint a munkakör megnevezését: ÁPOLÓ MUNKAKÖR FŐNŐVÉR HELYETTESI .

        Elektronikus úton Molnár Beatrix ápolási igazgató részére a apig@delpestikorhaz.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. november 27.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.delpestikorhaz.hu

        www.meszk.hu

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázat dokumentáción kérjük feltüntetni a 120/2019/PÁ. hivatkozási számot és a munkakör megnevezést.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.delpestikorhaz.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. október 22.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.

Kiemelt álláshirdetések