Állások keresése - út- és hídügyi hatósági feladatokat ellátó - Budapest Főváros Kormányhivatala | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

További kiemelt hirdetések >

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekút- és hídügyi hatósági feladatokat ellátó

Budapest Főváros Kormányhivatala

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Budapest Főváros Kormányhivatala
BFKH Közlekedési Főosztály, Hídügyi Osztályra

út- és hídügyi hatósági feladatokat ellátó

munkakör betöltésére.

A kormánytisztviselői jogviszony időtartama:

határozatlan idejű kormánytisztviselői jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1138 , Váci út 188.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Az országos közúthálózatba tartozó gyorsforgalmi utak műtárgyai építésének, korszerűsítésének, forgalomba helyezésének, fennmaradásának és megszüntetésének engedélyezésével kapcsolatos hatósági feladatok. Az egyéb országos és helyi közutak, valamint a közforgalom elől el nem zárt magánutak 30 m szabadnyílást meghaladó hídjai, alagútjai építésének, korszerűsítésének, forgalomba helyezésének, fennmaradásának és megszüntetésének engedélyezésével kapcsolatos hatósági feladatok.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , a(z) kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény, valamint a BFKH Közszolgálati Szabályzata az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Felsőfokú képesítés,

        Erkölcsi bizonyítvány (3 hónapnál nem régebbi)

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Felsőfokú képesítés, Építőmérnöki vagy közlekedésmérnöki szakterületen; Műszaki menedzseri, igazgatásszervezői szakterületen ,

        Utak, műtárgyak tervezése, kezelése vagy kivitelezése során szerzett tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Útügyi, hídügyi igazgatásban szerzett tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Műszaki ellenőri jogosultság út-, hídépítési szakterületen - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        B kategóriás gépjármű vezetői engedély

Elvárt kompetenciák:

        Felhasználói szintű számítógépes ismeretek,

        Nyitottság új ismeretek elsajátítására (műszaki, jogi),

        Szóbeli és írásbeli kommunikációs készség,

        Önállóság, felelősségtudat, megbízhatóság,

        Határozottság, magabiztosság, precizitás,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Részletes fényképes szakmai önéletrajzot a 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 1. számú melléklete alapján, letölthető: https://kozigallas.gov.hu/oneletrajz%20sablon%20v1.7%20KSZF.xlsx

        iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvismeretet (és amennyiben releváns) a szakmai tapasztalatot, gyakorlatot igazoló okiratok másolatát

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. december 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Máté Éva osztályvezető nyújt, a +36 (1) 474-1793 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros Kormányhivatala címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: BP/1432/00892-19/201 , valamint a munkakör megnevezését: út- és hídügyi hatósági feladatokat ellátó.         Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros Kormányhivatala címére történő megküldésével (1056 Budapest, Váci utca 62-64. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: BP/1432/00892-19/201, valamint a munkakör megnevezését: út- és hídügyi hatósági feladatokat ellátó.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. január 7.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Kérjük, hogy fényképes szakmai közigazgatási önéletrajzát és végzettségét, szakképzettségét igazoló okiratai másolatát elektronikus formában, a kozlekedesifoo@bfkh.gov.hu e-mail címre szíveskedjen eljuttatni. Az e-mail tárgyaként „Álláshirdetés”-t szíveskedjen feltüntetni. Próbaidő időtartama 6 hónap

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. október 21.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.

Kiemelt álláshirdetések