Állások keresése - Szociális gondozó és ápoló - Bp. XVI. ker. Önkormányzat Területi Szociális Szolgálat | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

További kiemelt hirdetések >

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekSzociális gondozó és ápoló

Bp. XVI. ker. Önkormányzat Területi Szociális Szolgálat

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Bp. XVI. ker. Önkormányzat Területi Szociális Szolgálat

Szociális gondozó és ápoló

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 1165 Budapest, Veres Péter Út 109.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

XVI. kerület Önkormányzat Területi Szociális Szolgálat pályázatot hirdet Területi gondozó munkakör betöltésére. A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő A munkavégzés helye: 1165 Budapest, Veres Péter út 109. A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: A házi segítségnyújtás keretében biztosítja: - az alapvető gondozási, ápolási feladatok elvégzését, - az önálló életvitel fenntartásában, az ellátott és lakókörnyezete higiéniás körülményeinek megtartásában való közreműködést, - a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében, illetve azok elhárításában való segítségnyújtást. Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. Pályázati feltételek:  Középfokú képesítés, szociális gondozó és ápoló  Magyar Állampolgárság, büntetlen előélet és cselekvőképesség.  Foglalkozás egészségügyi alkalmasság. A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:  Napi feladatain túl, havonta a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás készenléti rendszerében végzi feladatát az 1/2000. SZCSM rendeletben foglaltaknak megfelelően biztosítva, hogy fél órán belül a helyszínre ér. A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:  Szakmai önéletrajz, motivációs levél, az iskolai végzettséget/képzettséget igazoló bizonyítványok/oklevelek másolata.  Nyilatkozat arról, hogy alkalmazása esetén érvényes hatósági erkölcsi bizonyítványát benyújtja.  A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. A pályázat benyújtásának határideje: 2019. december 31. A pályázatok benyújtásának módja:   Elektronikus úton Baloghné Szabó Olga részére a terszoc@gamesz16.hu E-mail címen keresztül

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középfokú képesítés, Szociális gondozó és ápoló,

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. december 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Baloghné Szabó Olga nyújt, a 06-1-401-0576 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Bp. XVI. ker. Önkormányzat Területi Szociális Szolgálat címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1 , valamint a munkakör megnevezését: Szociális gondozó és ápoló.         Postai úton, a pályázatnak a Bp. XVI. ker. Önkormányzat Területi Szociális Szolgálat címére történő megküldésével (1165 Budapest, Veres Péter út 109. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1, valamint a munkakör megnevezését: Szociális gondozó és ápoló.

        Elektronikus úton Baloghné Szabó Olga részére a terszoc@gamesz16.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. január 1.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. október 21.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.

Kiemelt álláshirdetések