Állások keresése - egészségbiztosítási ellenőri feladatok - Budapest Főváros Kormányhivatala | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

További kiemelt hirdetések >

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekegészségbiztosítási ellenőri feladatok

Budapest Főváros Kormányhivatala

                           

a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. tv. 83. § (1) bek. alapján

pályázatot hirdet

Budapest Főváros Kormányhivatala
Egészségbiztosítási Főosztály, Kifizetőhelyi Ellenőrzési Osztály

egészségbiztosítási ellenőri feladatok

munkakör betöltésére.

A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű kormányzati szolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, Budapest, .

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

egészségbiztosítási feladatok

Ellátandó feladatok:

A társadalombiztosítási kifizetőhelyek egészségbiztosítási pénzbeli ellátások és baleseti táppénz megállapításával, folyósításával és elszámolásával, valamint a nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos tevékenységének ellenőrzése. A kifizetőhelyet nem működtető foglalkoztatók esetében az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásaival, baleseti táppénzzel kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettség ellenőrzése, illetve az egészségügyi szolgáltatásra jogosultak bejelentésével kapcsolatos feladatok vizsgálata.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Hatósági, felügyeleti eljárás keretében átfogó, téma, cél, utó, záró ellenőrzések lefolytatása során: a társadalombiztosítási kifizetőhelyek egészségbiztosítási pénzbeli ellátások és baleseti táppénz megállapításával, folyósításával és elszámolásával kapcsolatos tevékenységének vizsgálata; a bejelentési, nyilvántartási, adatszolgáltatási és adatvédelmi kötelezettségek teljesítésének, a közölt adatok valódiságának ellenőrzése; beadványokban, megkeresésekben, átiratokban foglaltak kivizsgálása; a megállapítások előírás szerinti dokumentálása, feltárt jogszabálysértés esetén megalapozott intézkedések megtétele. Tanúmeghallgatás, helyszíni szemle megtartása. Az elvégzendő feladatok (ellenőrzés, ügyiratintézés) sorrendiségének megtervezése, megszervezése (a lebonyolítás időpontjának egyeztetése). A biztosítási jogviszony határozattal történő megállapításának, törlésének kezdeményezése. Mulasztási, eljárási bírság megállapításának kezdeményezése a mulasztás körülményeinek és súlyosságának mérlegelésével. Ellenőrzés során a kifizetőhelyek, foglalkoztatók részére szakmai tájékoztatás adása hatékony munkavégzésük elősegítése érdekében.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény rendelkezései , a(z) Budapest Főváros Kormányhivatala Közszolgálati Szabályzata az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Középiskola/gimnázium, OKJ szerinti, feladatellátáshoz kapcsolódó tanulmányi területen szerzett szakképesítés,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        Erkölcsi bizonyítvány (3 hónapnál nem régebbi)

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Felsőfokú képesítés, társadalombiztosítási szakképzettség,

        Kifizetőhelyen szerzett ügyintézői gyakorlat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

Elvárt kompetenciák:

        Kiváló szintű szóbeli és írásbeli kommunikációs készség,

        ügyfél-orientáltság, empátia,

        megbízhatóság, felelősségtudat,

        teljesítménymotiváció,

        önállóság, hivatástudat, etikus magatartás,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        részletes fényképes szakmai önéletrajz (a 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 1. számú melléklete alapján, letölthető: https://kozigallas.gov.hu/oneletrajz%20sablon%20v1.7%20KSZF.xlsx )

        Erkölcsi bizonyítvány másolata

        iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvismeretet igazoló okirat másolata

        jelentkező nyilatkozata, mely szerint a benyújtott önéletrajzában és mellékleteiben foglalt személyes adatainak az eljárással összegfüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. december 16.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Papp Katalin nyújt, a +36 1 288 5346 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros Kormányhivatala címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: BP/1407/00398-6/2019 , valamint a munkakör megnevezését: egészségbiztosítási ellenőri feladatok.         Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros Kormányhivatala címére történő megküldésével (1056 Budapest, Váci utca 62-64. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: BP/1407/00398-6/2019, valamint a munkakör megnevezését: egészségbiztosítási ellenőri feladatok.

        Elektronikus úton bfkh.egeszsegbiztositas@bfkh.gov.hu oldalon keresztül.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A jelentkezést kérjük postai úton Budapest Főváros Kormányhivatala Egészségbiztosítási Főosztály 1387 Budapest, Pf. 27. címre, Papp Katalin osztályvezető részére "SK" felbontásra megjelöléssel, valamint egyidejűleg elektronikus úton a bfkh.egeszsegbiztositas@bfkh.gov.hu címre megküldeni. Kérjük a borítékon feltüntetni: "álláshirdetés egészségbiztosítási ellenőri feladatok ellátására".

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. december 31.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázat a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény hatálya alá esik, a foglakoztatás kormányzati szolgálati jogviszony keretei között történik.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. október 21.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.

Kiemelt álláshirdetések