Állások keresése - Védőnő - Tatárszentgyörgy Község Önkormányzata | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

További kiemelt hirdetések >

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekVédőnő

Tatárszentgyörgy Község Önkormányzata

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Tatárszentgyörgy Község Önkormányzata

Védőnő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2375 Tatárszentgyörgy, Petőfi S. utca 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A területi védőnői ellátásról szóló 49/2004. (V.21.) ESzCsM rendeletben meghatározott védőnői feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, egészségügyi főiskolai karon szerzett védőnői oklevél, vagy azzal egyenértékűnek elismert oklevél,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Magyar állampolgárság

        Csekekvőképesség

        Büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        védőnői gyakorlat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        részletes fényképes szakmai önéletrajz

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

        szakirányú felsőfokú végzettséget igazoló okirat másolata

        nem pályakezdő esetén érvényes egészségügyi szakdolgozói nyilvántartó kártya másolata, működési igazolvány másolata

        nyilatkozat arról, hogy a személyét érintő ügy tágyalásakor nyílt vagy zárt ülést kér

        a pályázó nyilatkozata arról, hog a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2020. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. december 10.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Tatárszentgyörgy Község Önkormányzata címére történő megküldésével (2375 Tatárszentgyörgy, Rákóczi utca 15. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1503-3/2019 , valamint a munkakör megnevezését: Védőnő.         Postai úton, a pályázatnak a Tatárszentgyörgy Község Önkormányzata címére történő megküldésével (2375 Tatárszentgyörgy, Rákóczi Ferenc utca 15. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1503-3/2019, valamint a munkakör megnevezését: Védőnő.

        Elektronikus úton Szehofner József részére a onkormanyzat@tatarszentgyorgy.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: Szehofner József, Pest megye, 2375 Tatárszentgyörgy, Rákóczi utca 15. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat Tatárszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a pályázati határidő leteltét követő első ülésen bírálja el.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. december 16.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.tatarszentgyorgy.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. október 21.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.

Kiemelt álláshirdetések