Állások keresése - Szakács - Veszprém Megyei Fogyatékos Személyek, Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Integrált Intézménye | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

További kiemelt hirdetések >

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekSzakács

Veszprém Megyei Fogyatékos Személyek, Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Integrált Intézménye

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Veszprém Megyei Fogyatékos Személyek, Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Integrált Intézménye

Szakács

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű Előreláthatólag 2020.10.31. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Veszprém megye, 8474 Csabrendek, 0438/3 hrsz .

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az előírásoknak megfelelően közreműködik és biztosítja konyhaüzem folyamatos és zavartalan működését. Közreműködik az ételek időben, étlap szerinti elkészítésében, részt vesz az adagolási műveletben, közreműködik a konyhaüzem és a berendezések tisztán tartásában stb. A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 2019.11.01-től 2020.10.31-ig.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Szakmunkásképző intézet, Szakács végzettség,

        Önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló okirat másolata, és nyilatkozat arról, hogy az anyagában foglalt személyes adatainak az eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul. Amennyiben a jelentkezés formai hiányosságot tartalmaz, úgy érvénytelennek minősül. A meghírdetett állás elnyerése esetén egészségügyi alkalmasság, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány szükséges.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. november 21.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Nagy Istvánné nyújt, a +3687553210 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Veszprém Megyei Fogyatékos Személyek, Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Integrált Intézménye címére történő megküldésével (8331 Csabrendek, Pf.2. . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: I/2-79/2019 , valamint a munkakör megnevezését: Szakács.         Postai úton, a pályázatnak a Veszprém Megyei Fogyatékos Személyek, Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Integrált Intézménye címére történő megküldésével (8592 Dáka, Dózsa György utca 80. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: I/2-79/2019, valamint a munkakör megnevezését: Szakács.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokról eseti bizottság javaslata alapján személyes meghallgatás után a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt, melynek eredményéről a pályázók írásbeli tájékoztatást kapnak.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. november 28.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot, valamint a munkakör megnevezését: szakács

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. október 21.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.

Kiemelt álláshirdetések