Állások keresése - Óvodavezetői - Tököl Önkormányzat Képviselő-Testülete | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

További kiemelt hirdetések >

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekÓvodavezetői

Tököl Önkormányzat Képviselő-Testülete

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Hagyományőrző Napközi Otthonos Óvoda

Óvodavezetői (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2019.12.01-2024.07.31. napjáig-ig szól.

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2316 Tököl, Fő utca 49.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok vezetői irányítása, különös tekintettel a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényben, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben, a 326/2013. (VIII.30.) Kormányrendeletben, a 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendeletben, valamint az államháztartásról szóló törvényben és annak végrehajtási rendeletében foglaltakra, továbbá az óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatában rögzített hatáskörébe tartozó jogkörök gyakorlása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, óvodapedagógusi végzettség,

        óvodapedagógus munkakörben szerzett - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

        pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,

        Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        helyismeret

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, ennek hiányában a hatósági bizonyítvány kérelmezését kell igazolni (az eredeti erkölcsi bizonyítvány legkésőbb a pályázó meghallgatásáig nyújtható be),

        szakmai önéletrajzot,

        vezetési programot: az intézmény vezetésére épülő fejlesztési elképzeléssel,

        előírt képesítést és gyakorlatot igazoló okiratok, igazolások hiteles másolatait,

        Nyilatkozat arról, hogy

        - a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez, továbbításához hozzájárul,

        - pályázatát a képviselő-testület nyilvános vagy zárt ülésen tárgyalja,

        - sikeres pályázat esetén vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2019. december 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. november 21.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Tököl Önkormányzat Képviselő-Testülete címére történő megküldésével (2316 Tököl, Fő utca 117. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 6/2019 , valamint a beosztás megnevezését: Óvodavezetői.         Postai úton, a pályázatnak a Tököl Önkormányzat Képviselő-Testülete címére történő megküldésével (2316 Tököl, Fő utca 117. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 6/2019, valamint a munkakör megnevezését: Óvodavezetői.

        Személyesen: Taligásné Kovács Viktória, Pest megye, 2316 Tököl, Fő utca 117. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. december 1.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.tokol.hu

        Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság internetes oldala

        Oktatási és Kulturális Közlöny

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. október 21.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.

Kiemelt álláshirdetések