Állások keresése - Urológus szakorvos - Tormay Károly Egészségügyi Központ | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

További kiemelt hirdetések >

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekUrológus szakorvos

Tormay Károly Egészségügyi Központ

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Tormay Károly Egészségügyi Központ

Urológus szakorvos

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Részmunkaidő, heti 5 órás

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2100 Gödöllő, Petőfi Sándor utca 1-3.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény kötelezően ellátandó területéhez tartozó lakosság általános urológiai járóbeteg ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, urológus szakvizsga,

        Büntetlen előélet és cselekvőképesség

        Érvényes működési engedély

        Kamarai tagság (MOK)

        Egészségügyi alkalmasság

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Szakmai önéletrajz

        Iskolai végzettséget, szakképesítést igazoló bizonyítványok másolata

        Működési nyilvántartási engedély, kamarai tagság igazolásának másolata

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, az alkalmazhatóság feltételeinek igazolására (Büntetlen előélet, foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt nem áll)

        Pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. november 20.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Dunai György igazgató nyújt, a 06-28-420-655 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Tormay Károly Egészségügyi Központ címére történő megküldésével (2100 Gödöllő, Petőfi Sándor utca 1-3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1740/2019. , valamint a munkakör megnevezését: Urológus szakorvos.         Postai úton, a pályázatnak a Tormay Károly Egészségügyi Központ címére történő megküldésével (2100 Gödöllő, Petőfi Sándor utca 1-3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1740/2019., valamint a munkakör megnevezését: Urológus szakorvos.

vagy

        Elektronikus úton Hegedűsné Ferenczi Beáta részére a titkarsag@tormay.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

vagy

        Személyesen: Hegedűsné Ferenczi Beáta, Pest megye, 2100 Gödöllő, Petőfi Sándor utca 1-3. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. november 29.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.tormay.hu - 2019. október 21.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. október 21.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.

Kiemelt álláshirdetések