Állások keresése - Tanszékvezető - Pécsi Tudományegyetem | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

További kiemelt hirdetések >

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekTanszékvezető

Pécsi Tudományegyetem

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Pécsi Tudományegyetem
Állam- és Jogtudományi Kar, Közigazgatási Jogi Tanszék

Tanszékvezető

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2022.06.30-ig szól.

A munkavégzés helye:

Baranya megye, 7622 Pécs, 48-as tér 1.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

a) képviseli a tanszéket,b) szervezi és összehangolja a tanszék oktató és tudományos munkáját,c) irányítja és ellenőrzi a hozzá beosztott oktatók és más foglalkoztatottak munkáját, d) végrehajtja az egyetemi és kari vezetés döntéseit,e) véleményt nyilvánít a tanszéket érintő valamennyi kérdésben,f) irányítja és ellenőrzi a tanszék igazgatását,g) oktatási és kutatási területen szervezi az együttműködést a társtanszékekkel,h) gondoskodik az oktatott tárgy(ak) tudományos műveléséről, a tantervi és tanrendi kötelezettségek maradéktalan teljesítéséről.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, jogi egyetemi végzettség, PhD, egy világnyelv középfokú ismerete,

        minimum 5 év felsőoktatásban megszerzett oktatói gyakorlat

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        ha a pályázó a PTE Állam-és Jogtudományi Kar főállású oktatója

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        a) személyi rész: aa) önéletrajz, ab) végzettséget, szakképzettséget, nyelvtudást és tudományos fokozatot igazoló oklevelek, bizonyítványok másolata, ac) az oktatott tantárgyak listája a teljes pályafutásra, ad) publikációk, az azokra történt hivatkozások, továbbá a szakmai alkotások jegyzéke, ae) oktatási, kutatási, intézményfejlesztési pályázatokban, illetve K+F munkákban való részvételek és témavezetések

        f) külföldi utazások felsorolása azok céljával együtt, ag) vezetői tapasztalatok, vezetői gyakorlat bemutatása, beleértve a szakmai-tudományos közéletben végzett ilyen tevékenységet, ah) irányított személyek felsorolása, akik sikeres pályát futottak be, b) vezetői elképzelések: ba) motiváció,

        bb) helyzetértékelés, bc) vezetői program, c) nyilatkozatok: ca) összeférhetetlenségi nyilatkozat, cb) az illetékes személyek és testületek felhatalmazása a teljes pályázati anyag megismerésére, cc) nyilatkozat arról, hogy a megbízás elnyerése esetén pályázó eleget tesz vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének (amennyiben ezt utasítás határozza meg) d) külső pályázó esetében 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2020. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. november 20.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Pécsi Tudományegyetem címére történő megküldésével (7622 Pécs, Vasvári Pál utca 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 18166 , valamint a beosztás megnevezését: Tanszékvezető.         Postai úton, a pályázatnak a Pécsi Tudományegyetem címére történő megküldésével (7633 Pécs, Szántó Kovács JÁnos utca 1/b. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 18166, valamint a munkakör megnevezését: Tanszékvezető.

és

        Elektronikus úton http://hr.pte.hu/allas oldalon keresztül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. december 20.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        PTE honlap - 2019. október 21.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. október 21.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.

Kiemelt álláshirdetések