Állások keresése - Gondozó - Szociális Szolgáltató Központ - Szentlőrinc | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

További kiemelt hirdetések >

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekGondozó

Szociális Szolgáltató Központ - Szentlőrinc

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Szociális Szolgáltató Központ - Szentlőrinc

Gondozó

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Baranya megye, 7940 Szentlőrinc, Munkácsy Mihály utca 1.-3.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben vagy nem képes időskorúak gondozása az intézmény bentlakásos ellátásában 12 órás műszakbeosztásban.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        8 Általános, 1/2000. (I.7.) SzCsM. rendelet, a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről 3.számú melléklet szerint.Végzettség hiányában illetve megkezdett tanulmányok esetén vállalja a végzettség megszerzését,

        Magyar állampolgárság,

        Büntetlen előélet,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Helyismeret

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Fényképes, szakmai önéletrajz

        Motivációs levél

        Iskolai végzettséget igazoló okirat(ok) másolata(i)

        Három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány vagy igazolás az erkölcsi bizonyítvány megkéréséről,

        Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázat tartalmának és abban szereplő személyes adatainak a pályázat elbírálásában résztvevők általi megismeréséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2020. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. december 20.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szentivánszkiné Dr. Örkényi Anna nyújt, a 73/371-016 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Szociális Szolgáltató Központ - Szentlőrinc címére történő megküldésével (7940 Szentlőrinc, Munkácsy Mihály utca 1.-3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 001/13303-1/2019 , valamint a munkakör megnevezését: Gondozó.         Postai úton, a pályázatnak a Szociális Szolgáltató Központ - Szentlőrinc címére történő megküldésével (7940 Szentlőrinc, Munkácsy Mihály utca 1-3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 001/13303-1/2019, valamint a munkakör megnevezését: Gondozó.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. december 30.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Pályázatokat kizárólag postai úton fogadunk el. A pályázat kiírója a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. október 20.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.

Kiemelt álláshirdetések