Állások keresése - támogatási pénzügyi referens - Magyar Államkincstár | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

További kiemelt hirdetések >

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésektámogatási pénzügyi referens

Magyar Államkincstár

                           

a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. tv. 83. § (1) bek. alapján

pályázatot hirdet

Magyar Államkincstár
EU Támogatások Elszámolási Főosztálya

támogatási pénzügyi referens

munkakör betöltésére.

A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű kormányzati szolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1065 Budapest, Nagymező utca 44.

Ellátandó feladatok:

- Uniós és egyéb nemzetközi támogatási programok elszámolása a támogatást nyújtó felé. - Ügyviteli rendszer fejlesztése, észrevételezése. - IT rendszer fejlesztésével kapcsolatos igények és észrevételek megfogalmazása. - A programokhoz kapcsolódó lehívási, elszámolási, zárási, átutalási, és adatszolgáltatási feladatok elvégzése. - Jogszabályok véleményezése.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Lásd az ellátandó feladatoknál.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény rendelkezései , a(z) valamint a Magyar Államkincstár vonatkozó belső szabályzatainak az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Főiskola, vagy egyetem, elsősorban közgazdasági szakképesítés vagy pénzügyi-számviteli szakképesítés vagy OKJ szerint: számviteli ügyintéző vagy mérlegképes könyvelői szakképesítés vagy általános gazdasági és statisztikai ügyintéző vagy gazdasági elemző és szakstatisztikai ügyintéző szakképesítés. ,

        - Gyakorlott számítógépes felhasználói ismeretek (MS Office).

        - A meghirdetett feladatkör betöltésének feltétele 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, melyet a pályázati anyaghoz nem kell csatolni.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Angol nyelvtudás.

Elvárt kompetenciák:

        - Pontosság.,

        - Irodai szoftverek készségszintű használata.,

        - Egyéni és csapatban történő feladatellátás.,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        - Részletes szakmai önéletrajzot.

        - Kizárólag az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolatát.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. november 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Jakab Szabolcs főosztályvezető nyújt, a (1) 920-6116 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Magyar Államkincstár címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Hpf/2774/2019 , valamint a munkakör megnevezését: támogatási pénzügyi referens.         Postai úton, a pályázatnak a Magyar Államkincstár címére történő megküldésével (1054 Budapest, Hold u. 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Hpf/2774/2019, valamint a munkakör megnevezését: támogatási pénzügyi referens.

        Elektronikus úton allas@allamkincstar.gov.hu oldalon keresztül.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

Ön a jelentkezésének elküldésével hozzájárul ahhoz, hogy a Magyar Államkincstár az álláspályázatával összefüggő személyes adatait – a kiválasztási folyamat során kapcsolattartás céljából, illetve munkaerő-kiválasztási célból – nyilvántartsa és kezelje. Kérjük, hogy jelentkezésének elküldése előtt olvassa el az álláspályázatra jelentkezőknek szóló Adatkezelési tájékoztatót a Magyar Államkincstár honlapján (http://www.allamkincstar.gov.hu/hu/lakossagi-ugyfelek/allashirdetes_). A tájékoztatóban fog

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. január 30.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Az elektronikus üzenet tárgyában kérjük feltüntetni a Hpf-2774/2019 iktatószámot, és a feladatkör pontos megnevezését „támogatási pénzügy referens”. A pályázati felhívás közzétételre kerül a Magyar Államkincstár honlapján is. Amennyiben a pályázati felhívások szövegében eltérés található, a Magyar Államkincstár honlapján közzétett pályázati kiírás szövegét kell irányadónak tekinteni.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. október 20.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.

Kiemelt álláshirdetések