Állások keresése - 1 fő fogszakorvos - Budapest Főváros II. kerületi Önkormányzat Egészségügyi Szolgálat | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

További kiemelt hirdetések >

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetések1 fő fogszakorvos

Budapest Főváros II. kerületi Önkormányzat Egészségügyi Szolgálat

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Egészségügyi Szolgálata
Gyermekfogászat

1 fő fogszakorvos

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1028 Budapest, Szabadság utca 23.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Gyermekek csoportos szisztémás ellátása és ambuláns ellátása 0-18 éves korig illetve nappali tagozatos középfokú iskola befejezéséig

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, Fog-, és szájbetegségek szakvizsga,

        Magyar állampolgárság

        Büntetlen előélet

        Cselekvőképesség

        Működési nyilvántartásban szerepel

        MOK tagság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Gyermek fogászati szakvizsga,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Önéletrajz

        Végzettséget igazoló okiratok másolatai

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

        Működési nyilvántartásról másolat

        MOK tagsági igazolás

        Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az elbíráló bizottság megtekintheti, továbbá a pályázó a személyes adatait is tartalmazó pályázati anyagát a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Egészségügyi Szolgálata rendelkezésére bocsájtja annak erre vonatkozó, írásban történő visszavonásig. A postai úton beküldött pályázati anyag - sikertelen pályázat esetén, a pályázat lezárása után - postai úton, tértivevényes ajánlott küldeményként, a megadott lakcímre visszaküldésre kerül.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2020. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. november 20.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Póka Beatrix nyújt, a +36/1/212-3888 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros II. kerületi Önkormányzat Egészségügyi Szolgálat címére történő megküldésével (1027 Budapest, Kapás u. 22. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: IG/2019/1057. , valamint a munkakör megnevezését: 1 fő fogszakorvos.         Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros II. kerületi Önkormányzat Egészségügyi Szolgálat címére történő megküldésével (1027 Budapest, Kapás u. 22. utca 22. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: IG/2019/1057., valamint a munkakör megnevezését: 1 fő fogszakorvos.

        Személyesen: Dr. Polák László, Budapest, 1027 Budapest, Kapás u. 22. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. november 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.kapas.hu - 2019. október 20.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. október 20.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.

Kiemelt álláshirdetések