Állások keresése - oktatási és tudományos ügyekért felelős dékánhelyettes - Eötvös Loránd Tudományegyetem | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

További kiemelt hirdetések >

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekoktatási és tudományos ügyekért felelős dékánhelyettes

Eötvös Loránd Tudományegyetem

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Eötvös Loránd Tudományegyetem
Társadalomtudományi Kar

oktatási és tudományos ügyekért felelős dékánhelyettes

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 3 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Budapest, 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/a.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A dékánhelyettesek feladatkörét az ELTE SzMSz I. kötet és a Kar Szervezeti és Működési Szabályzat előírása szerint, a dékán irányításával látja el. Az egyes dékánhelyettesek közötti munkaköri megosztást, feladat- és hatáskörüket a dékán – a kari tanács véleményének meghallgatásával – állapítja meg.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem,

        PHD-fokozat, egyetemi docensi, vagy főiskolai tanári vagy egyetemi tanári cím

        Pályázhatnak a karhoz tartozó teljes munkaidőben foglalkoztatott színvonalas oktató és kutatómunkát igazoló egyetemi és főiskolai tanárok vagy egyetemi docensek, akik megfelelnek az Nftv. 37. § (6)-ban foglaltaknak a vezetői megbízás idején.

        Egy világnyelvből tárgyalóképes nyelvtudás

        Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat

        Legalább 1-3 év vezetői tapasztalat

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások) és gyakorlott számítógép-kezelési tapasztalat

        Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

Elvárt kompetenciák:

        jó kooperatív készség, csapatmunkában való részvétel,

        jó kommunikációs készség,

        önálló munkavégzésre való képesség,

        precizitás,

        jó szervezőkészség,

        segítőkészség,

        irányítási készség,

        helyzetfelismerés,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        dékánhelyettesi koncepció és terv (az elektronikus változat szerkeszthető (pl. doc) formátumban/a nyomtatott változat aláírva)

        részletes szakmai önéletrajz (az elektronikus változat szerkeszthető (pl. doc) formátumban/a nyomtatott változat aláírva)

        a Magyar Tudományos Művek Tárában (MTMT2) aktualizált publikációs és hivatkozási jegyzék

        oklevél és bizonyítvány-másolatok (a nyomtatott változat aláírással, dátummal és „eredetivel megegyező másolat” felirattal hitelesítve)

        igazolás a Stratégiai Adatbázisban szereplő adatok validálásáról

        aláírt nyilatkozat arról, hogy a pályázó pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul illetve arról, hogy a pályázati anyagba az arra illetékes bírálók betekinthetnek. A „Hozzájárulás adatátadáshoz és adatkezeléshez” nyomtatvány az https://www.elte.hu/allaspalyazatok oldalról tölthető le

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2020. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. november 20.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Eötvös Loránd Tudományegyetem címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TáTK/2838/1(2019) , valamint a munkakör megnevezését: oktatási és tudományos ügyekért felelős dékánhelyettes.         Postai úton, a pályázatnak a Eötvös Loránd Tudományegyetem címére történő megküldésével (1056 Budapest, Egyetem tér 1-3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TáTK/2838/1(2019), valamint a munkakör megnevezését: oktatási és tudományos ügyekért felelős dékánhelyettes.

        Elektronikus úton Társadalomtudományi Kar részére a titkarsag@tatk.elte.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

és

        Személyesen: Kocsis Szilvia, Budapest, 1117 , Pázmány Péter sétány 1/a. 7.91.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az e-mail és a levél tárgyában kérjük feltüntetni: „Oktatási és tudományos ügyekért felelős dékánhelyettes TáTK/2838/1(2019)”.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. december 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.elte.hu/allaspalyazatok - 2019. október 21.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem, mint álláspályázatot hirdető a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 18. § (1) bekezdés d) pontjában foglaltak szerint az álláspályázati jelentkezés keretében benyújtott személyes adatokat a pályázat elbírálásáig kezeli. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem munkatársai és vezetői munkaköri feladatuk, illetve vezetői megbízatásuk ellátásával összefüggésben, az ahhoz szükséges mértékben a személyes adataihoz hozzáférhetnek, azokat kezelhetik. A személyes adatok kezelésének, védelmének, valamint az ezzel összefüggő jogorvoslatnak törvényben és egyetemi szabályzatban rögzített szabályairól az ELTE honlapján a Közérdekű információk, közzéteendő adatok, adatkezelés menüpontban (www.elte.hu/kozerdeku) szerepel részletes tájékoztatás.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.elte.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. október 20.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.

Kiemelt álláshirdetések