Állások keresése - matematika-bármely szakos tanár - Salgótarjáni Tankerületi Központ Bujáki Szent-Györgyi Albert Általános Iskola | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

További kiemelt hirdetések >

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekmatematika-bármely szakos tanár

Salgótarjáni Tankerületi Központ Bujáki Szent-Györgyi Albert Általános Iskola

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Bujáki Szent-Györgyi Albert Általános Iskola

matematika-bármely szakos tanár

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Nógrád megye, 3047 Buják, Glatz Oszkár utca 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A pedagógus alapvető feladata a rábízott gyermekek, tanulók életkornak megfelelő, szakszerű nevelése, oktatása. Ezzel összefüggésben kötelességeit a Nemzeti Köznevelési törvény 62. §-a írja elő. Az intézmény 5-8. osztályos tanulóinak oktatása matematika tantárgyból. Kiemelt figyelmet igénylő tanulók iskolai életének segítése. Kapcsolattartás az intézmény vezetőjével, nevelőkkel, osztályfőnökökkel, szülőkkel. Pedagógiai munkával kapcsolatos adminisztratív teendők ellátása, aktív részvétel az iskola pedagógiai és szakmai életében.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, /Egyetem intézmény típusának megfelelő jogszabály által előírt végzettség,

        büntetlen előélet és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás, valamint büntetőeljárás hatálya alatt

        cselekvőképesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        az álláshely betöltéséhez szükséges képesítés meglétét igazoló okmány(ok) másolata

        a pályázó szakmai önéletrajza

        motivációs levél

        90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány

        a pályázó nyilatkozata arról, hogy az 1992. évi XXXIII. törvény 20. § szerinti büntetőeljárás hatálya alatt nem áll

        nyilatkozat (a pályázónak a 2011. évi CXII. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény alapján nyilatkoznia kell arról, hogy hozzájárul-e teljes pályázati anyagának a véleményezők és döntéshozók részére történő sokszorosításához, továbbításához)

        nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. december 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. november 20.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Petréné Kópis Erzsébet intézményvezető nyújt, a 06-30/798-6649 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Salgótarjáni Tankerületi Központ Bujáki Szent-Györgyi Albert Általános Iskola címére történő megküldésével (3047 Buják, Glatz Oszkár utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/116/00759-6/2019. , valamint a munkakör megnevezését: matematika-bármely szakos tanár.         Postai úton, a pályázatnak a Salgótarjáni Tankerületi Központ Bujáki Szent-Györgyi Albert Általános Iskola címére történő megküldésével (3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/116/00759-6/2019., valamint a munkakör megnevezését: matematika-bármely szakos tanár.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. november 22.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        helyben szokásos módon

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. október 20.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.

Kiemelt álláshirdetések