Állások keresése - Klinikai rektorhelyettes - Állatorvostudományi Egyetem | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

További kiemelt hirdetések >

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetések



Klinikai rektorhelyettes

Állatorvostudományi Egyetem

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Állatorvostudományi Egyetem
Klinikai rektorhelyettes

rektorhelyettes (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Budapest, 1078 Budapest, István utca 2.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A klinikai rektorhelyettes − a rektor által átadott hatáskörben − felelős az Egyetem klinikai szervezeti egységei működésének összehangolásáért, színvonalának növeléséért és e területen a jogszabályoknak megfelelő működésért. A klinikai rektorhelyettes feladatai különösen: az egyetemen folyó klinikai, állategészségügyi szolgáltató tevékenység intézményi szintű koordinálása, felügyelete, a Kisállatklinika irányítása; a klinikákkal kapcsolatos egyetemi szabályzatok tervezeteinek és módosításának tartalmi előkészítése; ca Szenátus állandó testületeinek munkájában való részvétel.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, szakirányú végzettség,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása;

        A rektorhelyettesi megbízás elnyerésére pályázhatnak olyan vezető oktatók, akik a feladat ellátásához szükséges gyakorlattal, középfokú idegennyelv-ismerettel, tudományos fokozattal, továbbá hazai és nemzetközi elismertséggel rendelkeznek;

        Magyar állampolgárságú, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy

        Büntetlen előélet és cselekvőképesség.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        európai vagy USA-beli szakkollégiumi (Diplomate) végzettség

        rektorhelyettesi gyakorlat

Elvárt kompetenciák:

        legalább 20 éves klinikai oktatói-kutatói gyakorlat,

        legalább 10 éves klinikai tanszékvezetői gyakorlat,

        kiterjedt nemzetközi klinikai kapcsolatrendszer,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Szakmai tudományos önéletrajz (nyelvtudás, tudományos fokozat, publikáció, szakmai alkotások jegyzéke);

        Eddigi vezetői oktatói, kutatói tevékenység leírása;

        A megpályázott rektorhelyettesi feladatok megoldására vonatkozó program és fejlesztési koncepció;

        Három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy a bizonyítvány megkéréséről szóló igazolás másolata, amennyiben a pályázó még nem áll közalkalmazotti jogviszonyban az Állatorvostudományi Egyetemmel;

        Nyilatkozat az előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról;

        A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul (2011. évi CXII. tv. 5.§ (1) bekezdés b.) pontja);

        A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati dokumentumok hitelességét, a referenciák valódiságát a munkáltató ellenőrizhesse.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2020. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. november 20.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Battay Márton rektori hivatalvezető nyújt, a (1)478-4100/8108 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Állatorvostudományi Egyetem címére történő megküldésével (1078 Budapest, István utca 2. Emberi Erőforrás, Bér-és Munkaügyi osztály ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: BMO/9841-1/2019 , valamint a beosztás megnevezését: Klinikai rektorhelyettes.         Postai úton, a pályázatnak a Állatorvostudományi Egyetem címére történő megküldésével (1078 Budapest, István utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: BMO/9841-1/2019, valamint a munkakör megnevezését: Klinikai rektorhelyettes.

        Személyesen: Emberi Erőforrás, Bér-és Munkaügyi osztály, Budapest, 1078 Budapest, István utca 2. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A szakmai vélemények megismerését, valamint az illetékes testületek véleménynyilvánítását követően a rektorhelyettesi megbízások tekintetében a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt a kinevezésről.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. december 20.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        ÁTE honlapja www.univet.hu/hu/egyetem/allaspalyazatok - 2019. október 21.

        ÁTE hirdetőtábla - 2019. október 21.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. október 20.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.

Kiemelt álláshirdetések