Állások keresése - tudományos főmunkatárs - Állatorvostudományi Egyetem | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

További kiemelt hirdetések >

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésektudományos főmunkatárs

Állatorvostudományi Egyetem

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Állatorvostudományi Egyetem
Ökológiai Tanszék

tudományos főmunkatárs

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1077 Budapest, Rottenbiller utca 50.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Zoológia, taxonómia, filogentika és biogeográfia elméleti és gyakorlati oktatása, oktatás-szervezés biológia alap- és biológus mesterszakon; Taxomómiai és filogenetikai kutatások szervezése, végzése, pályázati tevékenység; A Konzervációgenetikai Kutatócsoportban folyó kutatásokban való részvétel; A hallgatók, illetve a doktori képzésben résztvevők tanulmányi, tudományos munkájának vezetése (magyar és idegen nyelven), kutatói utánpótlás nevelése; Szakterületének képviselete hazai és nemzetközi tudományos fórumokon, színvonalas tudományos közéleti tevékenység.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, (biológus MSc, zoológus MSc);,

        Phd, vagy azzal egyenértékű fokozat;

        Habilitáció;

        angol nyelvből C típusú középfokú állami vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga;

        Elismert és dokumentált tudományos munkásság az ÁTE Foglakoztatási Követelményrendszerének előírása szerint;

        Legalább 15 éves szakmai tapasztalat;

        Idegen nyelven képes oktatni;

        Magyar állampolgárságú, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy

        Büntetlen előélet

        Cselekvőképesség

        Előzetes munkaköri alkalmassági vizsgálat a 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet szerint

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        külföldi munkatapasztalat, szakmai tevékenysége során nyert kutatási pályázat

Elvárt kompetenciák:

        Önálló munkavégzés,

        Jó kommunikációs és szervezőkészség,

        Jó együttműködési készség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Részletes szakmai önéletrajz;

        Iskolai végzettséget, szakképzettséget, idegen nyelvtudást igazoló okiratok másolata;

        Részletes publikációs, impakt faktor és citációs adatok az MTMT alapján;

        Kutató-oktató munkára vonatkozó tervek;

        Három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy a bizonyítvány megkéréséről szóló igazolás másolata, amennyiben a pályázó még nem áll közalkalmazotti jogviszonyban az Állatorvostudományi Egyetemmel;

        A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul (2011. évi CXII. tv. 5.§ (1) bekezdés b.) pontja);

        A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati dokumentumok hitelességét, a referenciák valódiságát a munkáltató ellenőrizhesse.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2020. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. november 20.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Kosztolányi András 06-1-478-4232, email: kosztolanyi.andras@univet.hu, Kanyó Péter nyújt, a 06-1-478-4231, email: kanyo.peter@univet.hu -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Állatorvostudományi Egyetem címére történő megküldésével (1078 Budapest, István utca 2. Emberi Erőforrás, Bér-és Munkaügyi osztály ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: BMO/10215-1/2019 , valamint a munkakör megnevezését: tudományos főmunkatárs.         Postai úton, a pályázatnak a Állatorvostudományi Egyetem címére történő megküldésével (1078 Budapest, István utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: BMO/10215-1/2019, valamint a munkakör megnevezését: tudományos főmunkatárs.

        Személyesen: Emberi Erőforrás, Bér-és Munkaügyi osztály, Budapest, 1078 Budapest, István utca 2. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A szakmai vélemények megismerését, valamint az illetékes testületek véleménynyilvánítását követően az oktatói-kutatói kinevezések tekintetében a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt a kinevezésről.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. december 20.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        ÁTE honlapja www.univet.hu/hu/egyetem/allaspalyazatok - 2019. október 21.

        ÁTE hirdetőtábla - 2019. október 21.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

4 hónap próbaidő

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. október 20.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.

Kiemelt álláshirdetések