Állások keresése - tudományos segédmunkatárs - Állatorvostudományi Egyetem | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

További kiemelt hirdetések >

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésektudományos segédmunkatárs

Állatorvostudományi Egyetem

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Állatorvostudományi Egyetem
Állattenyésztési, Takarmányozástani és Laborállat-tudományi Tanszék, Takarmányozástani és Klinikai D

tudományos segédmunkatárs

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1077 Budapest, Rottenbiller utca 50.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

a Takarmányozástani és Klinikai Dietetikai Osztály 3 nyelven (magyar, angol, német) végzett oktatási tevékenységének folyamatos megismerése, a tananyag oktatói szintű elsajátítása az oktatásba történő későbbi bekapcsolódás céljából; jelenlét a szóbeli vizsgákon a követelmények és a vizsgáztatás módszerének megismerése érdekében; közreműködés az írásbeli vizsgák tesztjeinek elkészítésében és a vizsgák lebonyolításában, valamint az eredmények értékelésében; a munkatársak segítségével történő bekapcsolódás a kutatási tevékenységbe, amely lehetővé teszi a jövőben a PhD-fokozat megszerzésére irányuló munka megkezdését, a kellő tapasztalatok megszerzését követően, részvétel a diplomadolgozatot készítő, illetve tudományos diákköri munkát végző hallgatók témavezetésében. A konkrét feladatokat, azok beosztását az osztály vezetője határozza meg.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, állatorvos-doktori vagy okleveles agrármérnöki (MSc) diploma,

        a PhD képzés megkezdése,

        angol nyelvből legalább C-típusú középfokú állami vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga,

        idegen nyelven képes oktatni

        Magyar állampolgárságú, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy

        Büntetlen előélet

        Cselekvőképesség

        Előzetes munkaköri alkalmassági vizsgálat a 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet szerint

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        német nyelvből legalább C-típusú középfokú állami vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga,

        takarmányozástani szakirányon szerzett MSc-diploma.

Elvárt kompetenciák:

        az oktatás, kutatás iránti érdeklődés,,

        oktatói adottságok,,

        önálló munkavégzés,,

        jó kommunikációs készség, kollegalitás,,

        a Word, Excel, Internet, Power Point felhasználói szintű ismerete.,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Részletes fényképes szakmai önéletrajz.

        Iskolai végzettséget, szakképzettséget, idegennyelvtudást tanúsító okiratok másolata.

        Igazolás a folyamatban lévő PhD tanulmányokról

        Kutató-oktató munkára vonatkozó terveket.

        Három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy a bizonyítvány megkéréséről szóló igazolás másolata, amennyiben a pályázó még nem áll közalkalmazotti jogviszonyban az Állatorvostudományi Egyetemmel.

        A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul (2011. évi CXII. tv. 5.§ (1) bekezdés b.) pontja);

        A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati dokumentumok hitelességét, a referenciák valódiságát a munkáltató ellenőrizhesse.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2020. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. november 20.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Hullár István egyetemi docens, osztályvezető nyújt, a 06 1 478 4122 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Állatorvostudományi Egyetem címére történő megküldésével (1078 Budapest, István utca 2. Emberi Erőforrás, Bér-és Munkaügyi osztály ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: BMO/10213-1/2019 , valamint a munkakör megnevezését: tudományos segédmunkatárs.         Postai úton, a pályázatnak a Állatorvostudományi Egyetem címére történő megküldésével (1078 Budapest, István utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: BMO/10213-1/2019, valamint a munkakör megnevezését: tudományos segédmunkatárs.

        Személyesen: Emberi Erőforrás, Bér-és Munkaügyi osztály, Budapest, 1078 Budapest, István utca 2. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A szakmai vélemények megismerését, valamint az illetékes testületek véleménynyilvánítását követően az oktatói, kutatói kinevezések tekintetében a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt a kinevezésről.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. december 20.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        ÁTE honlapja www.univet.hu/hu/egyetem/allaspalyazatok - 2019. október 21.

        ÁTE hirdetőtábla - 2019. október 21.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

4 hónap próbaidő

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. október 20.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.

Kiemelt álláshirdetések