Állások keresése - egyetemi docens - Állatorvostudományi Egyetem | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

További kiemelt hirdetések >

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekegyetemi docens

Állatorvostudományi Egyetem

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Állatorvostudományi Egyetem

egyetemi docens

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1078 Budapest, István utca 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Rendszeres oktatómunka, az oktatás tartalmának fejlesztése, anatómiából és szövettanból gyakorlatok és felkérésre egyes résztémákból előadások tartása, vizsgáztatás, részvétel az alkalmazott anatómiai és neuromorfológiai kutatásokban, szakdolgozatot és TDK dolgozatot készítő hallgatók munkájának irányítása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, orvosi vagy állatorvosi diploma,

        Phd, vagy azzal egyenértékű fokozat;

        habilitáció;

        angol nyelvből C típusú középfokú állami vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga;

        elismert és dokumentált tudományos munkásság az ÁTE Foglalkoztatási Követelményrendszerének előírása szerint;

        legalább 10 éves szakmai tapasztalat;

        Magyar állampolgárságú, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy;

        Cselekvőképesség;

        Büntetlen előélet;

        Előzetes munkaköri alkalmassági vizsgálat a 33/1998. (VI.24.) NM rendelet szerint.

Elvárt kompetenciák:

        legalább 10 éves tapasztalat anatómia és szövettan oktatás területén,

        legalább középfokú nyelvismeret angol vagy német nyelvből,

        tudományos kutatómunka önálló végzése;,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Részletes szakmai önéletrajz.

        Iskolai végzettséget, szakképzettséget, idegen nyelvtudást igazoló okiratok másolata.

        Részletes publikációs, impakt faktor és citációs adatokat az MTM alapján.

        Kutató-oktató munkára vonatkozó terveket.

        Három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy a bizonyítvány megkéréséről szóló igazolás másolata, amennyiben a pályázó még nem áll közalkalmazotti jogviszonyban az Állatorvostudományi Egyetemmel.

        A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul (2011. évi CXII. tv. 5. § (1) bekezdés b.) pontja).

        A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati dokumentumok hitelességét, a referenciák valódiságát a munkáltató ellenőrizhesse

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2020. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. november 20.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kováts Adrien, Anatómiai és Szövettani Tanszék, titk.anatomia@univet.hu nyújt, a 06 1 478-4225 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Állatorvostudományi Egyetem címére történő megküldésével (1078 Budapest, István utca 2. Emberi Erőforrás, Bér-és Munkaügyi osztály ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: BMO/10205-1/2019 , valamint a munkakör megnevezését: egyetemi docens.         Postai úton, a pályázatnak a Állatorvostudományi Egyetem címére történő megküldésével (1078 Budapest, István utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: BMO/10205-1/2019, valamint a munkakör megnevezését: egyetemi docens.

        Személyesen: Emberi Erőforrás, Bér-és Munkaügyi osztály, Budapest, 2225 Üllő, Dóra utca 2. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A szakmai vélemények megismerését, valamint az illetékes testületek véleménynyilvánítását követően az oktatói-kutatói kinevezések tekintetében a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt a kinevezésről.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. december 20.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        ÁTE honlapja www.univet.hu/hu/egyetem/allaspalyazatok - 2019. október 21.

        ÁTE hirdetőtábla - 2019. október 21.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

4 hónap próbaidő

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. október 20.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.

Kiemelt álláshirdetések