Állások keresése - Intézményvezető - Jánkmajtis-Darnó Intézményfenntartó Társulás | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

További kiemelt hirdetések >

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekIntézményvezető

Jánkmajtis-Darnó Intézményfenntartó Társulás

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Jánkmajtis-Darnó Intézményfenntartó Társulás Napköziotthonos Óvoda

Intézményvezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2024. november 21.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4741 Jánkmajtis, Kossuth Lajos út 19.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4741 Jánkmajtis, Arany János út 17.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 69. §-a alapján intézményvezetői, továbbá az alapítói okirat szerinti feladatok ellátása, különös tekintettel a nemzeti köznevelésről szóló törvényben, a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendeletben, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben és annak végrehajtási rendeletében foglaltakra.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § (1) bekezdése szerinti végzettség és szakképzettség,

        a felsőfokú iskolai végzettségnek és szakképzettségnek megfelelő - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        B kategóriás jogosítvány,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        Pedagógus szakvizsga

        magyar állampolgárság

        büntetlen előélet

        cselekvőképesség

        a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti jogviszonyban történő határozatlan időre szóló alkalmazás feltételeinek teljesülése

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        pedagógus munkakörben eltöltött - Legalább 5 év feletti vezetői tapasztalat,

        Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        részletes szakmai önéletrajz

        az intézmény vezetésére vonatkozó, szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléseket is részletező program

        iskolai végzettséget és szakképzettséget igazoló okiratok másolatai

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, amellyel a pályázó igazolja bűntetlen előéletét, és hogy nem áll olyan foglalkoztatástól eltiltás alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé

        nyilatkozat arról, hozzájárul-e ahhoz, hogy a pályázatot bíráló testület a személyét érintő ügy tárgyalásakor nyilvános ülést tartson

        nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. november 20.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szabó Ágnes nyújt, a 06/44/566-088 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Jánkmajtis-Darnó Intézményfenntartó Társulás címére történő megküldésével (4741 Jánkmajtis, Kossuth Lajos út 28. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1/2019. , valamint a munkakör megnevezését: Intézményvezető.         Postai úton, a pályázatnak a Jánkmajtis-Darnó Intézményfenntartó Társulás címére történő megküldésével (4741 Jánkmajtis, Kossuth Lajos út 28. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1/2019., valamint a munkakör megnevezését: Intézményvezető.

vagy

        Elektronikus úton Szabó Ágnes részére a drerdeianita@gmail.com E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: Szabó Ágnes, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4741 Jánkmajtis, Kossuth Lajos út 28. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A Társulási Tanács a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. november 21.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.jankmajtis.hu - 2019. október 20.

        Jánkmajtis község Önkormányzat hirdetőtáblája - 2019. október 20.

        Darnó község Önkormányzat hirdetőtáblája - 2019. október 20.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. október 20.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.

Kiemelt álláshirdetések