Állások keresése - KUTATÓPROFESSZOR - Széchenyi István Egyetem | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

További kiemelt hirdetések >

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekKUTATÓPROFESSZOR

Széchenyi István Egyetem

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Széchenyi István Egyetem
Globalizációs Kompetencia Központ

KUTATÓPROFESSZOR

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2019.12.02-2020.08.31 –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Részmunkaidő, heti 20 órás

A munkavégzés helye:

Győr-Moson-Sopron megye, 9026 Győr, Egyetem tér 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A GINOP-2.3.4-15-2016-00003 azonosító számú projektben az 5. KKV-k nemzetközi versenyképességét támogató szolgáltatások fejlesztése alprojekt keretén belül a művelt tudományterületének megfelelően kutatási témák továbbvitele, kibővítése; az elért tudományos eredmények folyamatos publikálása hazai és nemzetközi szaklapokban, tudományos konferenciákon, szakkönyvekben; aktív részvétel a doktori képzésben és a doktoranduszok bevonásában a projektbe; aktív részvétel a tudományos, szakmai közéletben. A létrehozandó Globalizációs Kutatóközpont szakmai tevékenységében való aktív részvétel. Tevékenysége során aktívan részt vesz ipari, vállalati, társadalmi kapcsolatok, együttműködések fejlesztésében

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        PhD, jogtudományok területén,

        angol és német nyelvtudás

        legalább 10 éves kutatási tapasztalat a megjelölt szakterületen

        az adott tudományterület olyan nemzetközileg elismert képviselője legyen, aki kiemelkedő tudományos kutatói munkásságot fejt ki

        az oktatásban, kutatásban, kutatásszervezésben szerzett tapasztalatai alapján alkalmas legyen a hallgatók és a doktori képzésben részt vevők tanulmányi valamint a tanársegédek és adjunktusok tudományos, illetve művészi munkájának irányítására, koordinálására, valamint kutatási projektek vezetésére

        idegen nyelven publikáljon, szemináriumokat, előadásokat tartson

        büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        aktív szakmai közéleti tevékenység

        szakterületen eltöltött legalább 5 éves vezetői tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        fénykép (4x4 cm vagy hasonló méretű)

        részletes szakmai önéletrajz

        motivációs levél (szakmai munkára vonatkozó elképzelések max. két oldal terjedelemben, amely tartalmazza az iparral, vállalatokkal, társadalmi partnerekkel való kapcsolat építésének, fejlesztésének tervét, konkrét bevételszerzési lehetőségek leírását)

        pályázati adatlap (az adatlap mintáját a foigazgato@sze.hu e-mail címről kell kérni)

        tudományos munkák jegyzéke (a pályázó tegye elérhetővé publikációit a Magyar Tudományos Művek Tárában)

        szakképzettséget, tudományos fokozatot, ill. egyéb képzettséget (pl. idegennyelv-ismeretet) tanúsító okiratok másolata

        a pályázó nyilatkozata a 2011. évi CCIV törvény 26. § (3) bekezdése szerint; a pályázó adatkezelési nyilatkozata (a nyilatkozatmintákat a foigazgato@sze.hu e-mail címről kell kérni)

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

        az elektronikus úton benyújtott pályázatokat 1 db fájlba összefűzve/lementve kérjük beküldeni. A fájl mérete maximum 10 MB legyen

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. december 2. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. november 19.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Széchenyi István Egyetem címére történő megküldésével (9026 Győr, Egyetem tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 204/2019 , valamint a munkakör megnevezését: KUTATÓPROFESSZOR.         Postai úton, a pályázatnak a Széchenyi István Egyetem címére történő megküldésével (9026 Győr, Egyetem tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 204/2019, valamint a munkakör megnevezését: KUTATÓPROFESSZOR.

és

        Elektronikus úton Dr. Kovács Zsolt részére a foigazgato@sze.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok elővéleményezése; szenátusi véleményezés; a munkáltatói jog gyakorlójának döntése a kinevezésről.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. november 29.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        egyetemi honlap 2019.10.20-2019.11.19

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a https://uni.sze.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. október 20.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.

Kiemelt álláshirdetések