Állások keresése - diabetológiai szakápoló és edukátor - Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

További kiemelt hirdetések >

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekdiabetológiai szakápoló és edukátor

Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ

diabetológiai szakápoló és edukátor

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1084 , Auróra utca 22-28.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Járóbeteg szakrendelőben diabetológiai szakápolói és edukátori feladatok ellátása munkaköri leírás alapján.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Felsőfokú képesítés, diabetológiai szakápoló és edukátor szakképesítés,

        büntetlen előélet

        magyar állampolgárság

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        erkölcsi bizonyítvány

        iskolai végzettségek, szakképesítést igazoló okiratok másolata

        nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megtekinthetik

        érvényes működési engedély

        részletes szakmai önéletrajz

        MESZK tagságot igazoló érvényes kártya másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. november 29.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Juhász Juliánna intézetvezető főnővér nyújt, a 061/790-4606 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ címére történő megküldésével (1084 Budapest, Auróra utca 22-28. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: P/67/2019 , valamint a munkakör megnevezését: diabetológiai szakápoló és edukátor.         Postai úton, a pályázatnak a Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ címére történő megküldésével (1084 Budapest, Auróra utca 22-28. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: P/67/2019, valamint a munkakör megnevezését: diabetológiai szakápoló és edukátor.

vagy

        Elektronikus úton Juhász Juliánna intézetvezető főnővér részére a allas@jek.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az írásbeli pályázatuk alapján kiválasztott pályázók a szakmai vezetővel személyes beszélgetésen vesznek részt. A pályázat nyerteséről a szakmai vezető javaslata alapján a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. december 6.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Az állás betöltéséhez - 3 hónapnál nem régebbi - erkölcsi bizonyítvány szükséges. A pályázatot kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályáztatás folyamatot felfüggessze, megszakítsa vagy eredménytelennek nyilvánítsa.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. október 19.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.

Kiemelt álláshirdetések