Állások keresése - Könyvtáros-művelődésszervező - Tatárszentgyörgyi Általános Művelődési Központ | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

További kiemelt hirdetések >

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekKönyvtáros-művelődésszervező

Tatárszentgyörgyi Általános Művelődési Központ

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Művelődési Ház és Könyvtárba

Könyvtáros-művelődésszervező

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2375 Tatárszentgyörgy, Rákóczi utca 19.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A könyvtári szolgáltató helyen a könyvtári gyűjtemény gondozása, olvasószolgálati feladatok ellátása, könyvtári programok szervezése, kapcsolattartás a szentendrei székhelyű Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtárral. Tatárszentgyörgy község közművelődési feladatainak teljes körű ellátása, az önkormányzati rendezvények szervezése, pályázati lehetőségek figyelemmel kísérése, a pályázat megírásában és megvalósításában való közreműködés, az önkormányzati intézményekkel és a településen működő, kulturális tevékenységet végző civil szervezetekkel való kapcsolattartás. A község közművelődési igényeinek felmérése, művészeti értékeinek feltárása, megismertetése, a helyi művelődési szokások gondozása. Ismeretszerző, amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének támogatása, öntevékeny, önképző tanfolyamok, képzési lehetőségek szervezése. A szabadidő tartalmas, színvonalas eltöltéséhez minőségi színtér biztosítása. A vonatkozó szakmai követelmények és a munkaköri leírása szerinti feladatok szakszerű és a jogszabályoknak megfelelő ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, művelődésszervező - könyvtáros,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        művelődésszervezés, könytárvezetés - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        ECDL

        B kategóriás jogosítvány

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        a pályázó részletes szakmai önéletrajza,

        magyar állampolgárság,

        a 2/1993 (I.30.) MKM rendelet szerint meghatározott iskolai végzettséget és szakmai képesítést igazoló bizonyítványok fénymásolata,

        az illetmény megállapításához illetőleg szakmai gyakorlat igazolásához szükséges, a korábbi jogviszonyról kiadott munkáltatói igazolás,

        három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. november 20.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Palakovics Erzsébet nyújt, a 06-30/337-1206 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Tatárszentgyörgyi Általános Művelődési Központ címére történő megküldésével (2375 Tatárszentgyörgy, Kossuth utca 10. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 284-2/2019 , valamint a munkakör megnevezését: Könyvtáros-művelődésszervező.         Postai úton, a pályázatnak a Tatárszentgyörgyi Általános Művelődési Központ címére történő megküldésével (2375 Tatárszentgyörgy, Kossuth Lajos utca 10. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 284-2/2019, valamint a munkakör megnevezését: Könyvtáros-művelődésszervező.

        Elektronikus úton Palakovics Erzsébet részére a tatarvirag@monornet.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: Palakovics Erzsébet, Pest megye, 2375 Tatárszentgyörgy, Kossuth utca 10. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatról - a benyújtott pályázat alapján, vagy személyes meghallgatást követően - az intézményvezető dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. november 25.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.tatarszentgyörgy.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. október 19.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.

Kiemelt álláshirdetések