Állások keresése - 2 fő készlet- és tárgyi eszköz nyilvántartó (könyvelő) - Állatorvostudományi Egyetem | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

További kiemelt hirdetések >

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetések2 fő készlet- és tárgyi eszköz nyilvántartó (könyvelő)

Állatorvostudományi Egyetem

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Állatorvostudományi Egyetem
Pénzügyi, Számviteli osztály

2 fő készlet- és tárgyi eszköz nyilvántartó (könyvelő)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1078 Budapest, István utca 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A készletek és tárgyi eszközök analitikus, valamint körzeti nyilvántartása SAP rendszerben; állományváltozásokkal kapcsolatos könyvelések, értékcsökkenések elszámolása SAP rendszerben; főkönyv – analitika egyezőségének biztosítása; eszköz nyilvántartó program naprakész kezelése; együttműködés a szervezeti egységekkel; folyamatszabályozás fejlesztésére javaslatok megfogalmazása a vezetőség felé; negyedévente elkészíti a beruházási statisztikát a Központi Statisztikai Hivatal felé; vonatkozó előírásoknak megfelelően összegyűjti és továbbítja az adatokat a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. számára; leltározás, selejtezés koordinálása, ebben való részvétel;

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középiskola/gimnázium, Legalább középfokú végzettség és emellett pénzügyi-számviteli képesítés,

        Legalább 3 év, hasonló területen szerzett szakmai tapasztalat.

        Magyar állampolgárságú, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy

        Büntetlen előélet és cselekvőképesség.

        Előzetes munkaköri alkalmassági vizsgálat a 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet szerint

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        SAP program ismerete

        felsőoktatásban szerzett gazdasági szakképzettség

        felsőoktatási intézményben szerzett tapasztalat

        mérlegképes könyvelői szakképzettség

        könyvelői programokban szerzett jártasság

Elvárt kompetenciák:

        Önálló, precíz munkavégzés,

        MS Office irodai alkalmazások magas szintű ismerete (Excel, Word),

        Terhelhetőség, megbízhatóság.,

        Komplex szemlélet,

        Jó kommunikációs készség.,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Részletes, fényképes szakmai önéletrajz, bérigény megjelölésével.

        Iskolai végzettséget, szakképzettséget, idegennyelvtudást tanúsító okiratok másolata,

        Három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy a bizonyítvány megkéréséről szóló igazolás másolata.

        A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul (2011. évi CXII. tv. 5.§ (1) bekezdés b.) pontja);

        A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati dokumentumok hitelességét, a referenciák valódiságát a munkáltató ellenőrizhesse.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. november 19.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Állatorvostudományi Egyetem címére történő megküldésével (1078 Budapest, István utca 2. Emberi Erőforrás, Bér-és Munkaügyi osztály ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: BMO/10337-1/2019 , valamint a munkakör megnevezését: 2 fő készlet- és tárgyi eszköz nyilvántartó (könyvelő).         Postai úton, a pályázatnak a Állatorvostudományi Egyetem címére történő megküldésével (1078 Budapest, István utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: BMO/10337-1/2019, valamint a munkakör megnevezését: 2 fő készlet- és tárgyi eszköz nyilvántartó (könyvelő).

vagy

        Elektronikus úton Emberi Erőforrás, Bér-és Munkaügyi osztály részére a allaspalyazat@univet.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: Emberi Erőforrás, Bér-és Munkaügyi osztály, Budapest, 1078 Budapest, István utca 2. D épület .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A határidőben beérkező pályázatokról a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt, amelynek eredményéről a pályázók e-mailben, telefonon vagy postai úton tájékoztatást kapnak. A munkáltató fenntartja a jogát a többfokozatos kiválasztási folyamat lebonyolítására, illetve a nemleges válasz jogával is élhet. Az elutasított pályázatok iratanyagait – amennyiben a pályázó 90 napon belül nem veszi át – megsemmisítjük. A pályázathoz csatolandó okmányokat fénymásolatban kell benyújtani.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. november 29.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        ÁTE honlapja www.univet.hu/hu/egyetem/allaspalyazatok - 2019. október 18.

        ÁTE hirdetőtábla - 2019. október 18.

        Profession.hu - 2019. október 16.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

4 hónap próbaidő, bér megegyezés szerint

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. október 19.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.

Kiemelt álláshirdetések