Állások keresése - ellátási és üzemeltetési referens - Nemzeti Adó-és Vámhivatal Gazdasági Ellátó Igazgatósága | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

További kiemelt hirdetések >

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekellátási és üzemeltetési referens

Nemzeti Adó-és Vámhivatal Gazdasági Ellátó Igazgatósága

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Nemzeti Adó-és Vámhivatal Gazdasági Ellátó Igazgatósága
Objektum-üzemeltetési Főosztály

ellátási és üzemeltetési referens

munkakör betöltésére.

A kormánytisztviselői jogviszony időtartama:

határozatlan idejű kormánytisztviselői jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1132 Budapest, Váci út 48. C-D.

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

396/2012. (XII. 20.) Kormányrendelet 1. sz. melléklete szerinti 8. Beruházási, ellátási munkakörcsoporton belül felsőoktatásban szerzett gépész-mérnöki, villamosmérnöki, építészmérnöki, műszaki menedzser, üzemmérnök, üzemgazdász, mérnök-közgazdász szakképesítéssel rendelkező ellátási és üzemeltetési főreferens munkakörhöz tartozó feladatkör

Ellátandó feladatok:

• Ellátja a saját tulajdonú épületek (területének) építészeti, épületgépészeti és elektromos felügyeletét, a karbantartók, valamint eseti megrendeléssel felkért szakszervizek, kivitelezők közreműködésével. Ellátja a bérelt épületek általános felügyeletét a bérbeadók közreműködésével; • Gondoskodik az épületek és az épületgépészeti és villamos berendezések megfelelő kezeléséről, karbantartásáról, állagmegóvásáról. A berendezések működtetésével és karbantartásával kapcsolatos szerződések, valamint az energetikai és közműszerződések előkészítéséhez szükséges felméréseket elvégzi, adatokat összegyűjti, a szerződésekben foglaltak megvalósulását figyelemmel kíséri; • A beérkezett hibajelentések és az ismétlődő napi feladatok alapján ütemezi a karbantartásokat, a feladatok elvégzését ellenőrzi. Eseti meghibásodások esetén megszervezi a gyors és szakszerű hibaelhárítást, szükség esetén külső kivitelező igénybe vételével; • A hatósági vizsgálatok alá tartozó berendezések (lift, klíma, elektromos berendezések, emelőgépek) állapotát figyelemmel kíséri, a rendszeres karbantartásokat szervezi, a szükséges javításokat elvégezteti; • Tűzrendészeti, munkavédelmi és biztonságtechnikai szemléken megállapított hiányosságok kijavításáról gondoskodik; • A megrendelések, szerződések előkészítése során feladata a műszaki leírások összeállítása, az árajánlatok bekérése és értékelése, döntés-előkészítő javaslatok összeállítása; • Közbeszerzési eljárás lefolytatása esetén közreműködik a közbeszerzési eljárások előkészítésében, a közbeszerzési dokumentáció összeállításában, a beérkezett ajánlatok értékelésében, a szerződéskötés előkészítésében; • Feladata a kivitelezés folyamatos műszaki felügyelete, szükség esetén kooperációs megbeszélések tartása, azokról emlékeztető készítése, együttműködik az érintett felekkel, szakhatóságokkal; • Feladata az elvégzett munkák számláinak ellenőrzése, igazolása, az elvégzett munkákról írásos értékelés készítése; • Figyelemmel kíséri a megvalósult munkák garanciális időn belüli alakulását, lefolytatja a kötelező/vállalt utó-felülvizsgálati eljárásokat, ellenőrzi a jótállási feltételek teljesítését.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Beruházásokkal és felújításokkal kapcsolatos ügyintézési feladatok.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , a(z) A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény, NAV Foglalkoztatási Szabályzata rendelkezései az irányadók. az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Főiskola, műszaki felsőoktatásban szerzett gépész-mérnöki, villamosmérnöki, építészmérnöki, műszaki menedzser, üzemmérnök, üzemgazdász, mérnök-közgazdász végzettség,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        Magyar állampolgárság

        Cselekvőképesség

        Büntetlen előélet

        Előzetes munkaköri (egészségügyi) alkalmassági vizsgálat (a pályázat elnyerése után, de még a felvétel előtt a munkáltató intézkedésére történik)

        A NAV Biztonsági Főosztálya által végzett biztonsági célú ellenőrzés (a pályázat elnyerése után, de még a felvétel előtt a munkáltató kérelmére történik)

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        műszaki területen szerzett gyakorlat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Felhasználói szintű CAD-es programok használata,

        Műszaki ellenőri jogosultság

        Közigazgatási alap- és/vagy szakvizsga

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Önéletrajz a 87/2019.(IV.23.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerinti formátumban. (Letölthető a NAV honlapjáról)

        Iskolai végzettségeit, szakképzettségeit, valamint nyelvvizsgáit igazoló okiratok másolata

        Rövid motivációs levél, melyben a pályázó ismerteti eddig ellátott szakmai feladatait

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. november 18.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Jáger Krisztina nyújt, a 06-70-643-1470 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Nemzeti Adó-és Vámhivatal Gazdasági Ellátó Igazgatósága címére történő megküldésével (1063 Budapest, Szív utca 60. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 17/2019/GEI , valamint a munkakör megnevezését: ellátási és üzemeltetési referens.         Postai úton, a pályázatnak a Nemzeti Adó-és Vámhivatal Gazdasági Ellátó Igazgatósága címére történő megküldésével (1054 Budapest, Széchenyi utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 17/2019/GEI, valamint a munkakör megnevezését: ellátási és üzemeltetési referens.

vagy

        Elektronikus úton NAV GEI Humánpolitikai és Munkavédelmi Főosztály részére a gei.hmf@nav.gov.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A formai és tartalmi követelményeknek megfelelő pályázatok közül előzetes szűrés alapján kerülnek behívásra a jelöltek a személyes elbeszélgetésre. A benyújtási határidőt követően a munkáltató jogkör gyakorlója dönt a pályázatokról, amelynek eredményéről a pályázók tájékoztatást kapnak.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. november 28.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        ww.nav.gov.hu - 2019. október 18.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.nav.gov.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. október 18.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.

Kiemelt álláshirdetések