Állások keresése - Műszaki ügyintéző - grafikus - Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

További kiemelt hirdetések >

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekMűszaki ügyintéző - grafikus

Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Bölcsészettudományi Kutatóközpont

Műszaki ügyintéző - grafikus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű max. 36 hónap (hosszabbítható), 4 hónap próbaidő –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1097 Budapest, Tóth Kálmán utca 4.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Bölcsészettudományi Kutatóközpont Régészeti Intézet Grafikusi műhelyében grafikusi feladatok teljes körű ellátása, szabadkézi leletrajzok készítése, tudományos publikációk illusztrációs anyagának (képtáblák) tervezése és készítése, szabadkézi rajzok digitalizálása, számítógépes grafika, szoros együttműködés a tudományos kollégákkal.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középfokú képesítés,

        szabadkézi rajz, számítógépes, grafikai programok ismerete (Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign, CorelDraw)

        magyar állampolgárság, büntetlen előélet

        a pályázat elnyerése esetén 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

        alapvető nyomdai ismeretek

        magas szintű manuális rajztudás

        igényes és önálló munkavégzés

        koncepcionális gondolkodás

        csapatmunkára való készség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Felsőfokú képesítés, szakirányú felsőfokú végzettség,

        középfokú, társalgási szintű angol nyelvtudás

        széles körű tapasztalat és hosszabb idejű gyakorlat a munkakör ellátásához

        a CAM-CAD alkalmazások (AutoCad, 3DStudioMax) ismerete

        szövegtördelési ismeretek

        jártasság a digitális festési technikákban

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        szakmai önéletrajz és kézzel írott motivációs levél

        iskolai végzettséget, nyelvtudást és bármilyen további képesítést igazoló bizonyítványok másolatai

        nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban található személyes adatokat az eljárással összefüggésben a kutatóközpont kezelheti

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. november 15.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont címére történő megküldésével (1453 Budapest, Pf. 33 . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: BTK-MUN/387-1/2019 , valamint a munkakör megnevezését: Műszaki ügyintéző - grafikus.         Postai úton, a pályázatnak a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont címére történő megküldésével (1097 Budapest, Tóth Kálmán utca 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: BTK-MUN/387-1/2019, valamint a munkakör megnevezését: Műszaki ügyintéző - grafikus.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. november 29.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.btk.mta.hu - 2019. október 18.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.btk.mta.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. október 18.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.

Kiemelt álláshirdetések