Állások keresése - tudományos segédmunkatárs - Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

További kiemelt hirdetések >

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésektudományos segédmunkatárs

Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont Regionális Kutatások Intézete Nyugat-magyarországi Tudományos Osztály

tudományos segédmunkatárs

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 36 hónap –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Részmunkaidő, heti 20 órás

A munkavégzés helye:

Győr-Moson-Sopron megye, 9022 Győr, Liszt F. utca 10.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A KRTK Regionális Kutatások Intézete tudományos segédmunkatársat keres napi 4 órás közalkalmazotti jogviszonyba. A leendő munkatárs feladatai: a település- és területi fejlődéssel kapcsolatos környezeti irányultságú kutatások kutatássegítői tevékenységének elvégzése, önálló kutatási feladatok ellátása, különös tekintettel a GIS technológiák alkalmazására, adatbázisok készítésére és kezelésére. A kutatási eredmények publikálása, hazai és nemzetközi konferenciákon történő bemutatása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, településmérnök, környezetmérnök szakirányú végzettség,

        Német nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, tárgyalási szintű nyelvtudás,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Egyéb számítástechnikai ismeretek: GIS alkalmazások, Mapinfo, ArcGIS, QGIS, AutoCad, SPSS,

        Büntetlen előélet.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Önkormányzati építésügyi és beruházási munkatapasztalat,

        Közigazgatási munkatapasztalat,

        Megkezdett PhD tanulmányok a regionális tudományok terén,

        Városfejlesztés, térinformatika, regionális tudományok képesítés.

Elvárt kompetenciák:

        Jó szintű Írásbeli és szóbeli kommunikációs készség,,

        Jó szintű Kapcsolatteremtő képesség,,

        Jó szintű Problémamegoldó képesség.,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Szakmai önéletrajz,

        Motivációs levél,

        A Kjt. 20/A.§ (5) b) pontja szerinti adatkezeléshez hozzájáruló nyilatkozat,

        Végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. december 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. november 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Hardi Tamás nyújt, a 06-20-446-4551 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 12/2019. , valamint a munkakör megnevezését: tudományos segédmunkatárs.         Postai úton, a pályázatnak a Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont címére történő megküldésével (1097 Budapest, Tóth Kálmán utca 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 12/2019., valamint a munkakör megnevezését: tudományos segédmunkatárs.

        Elektronikus úton Máder Edit részére a mader.edit@krtk.mta.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beérkező pályázatok előértékelése után a kiválasztásra kerülő pályázókat az KRTK Regionális Kutatások Intézet igazgatója által vezetett bizottság hallgatja meg. A felvételről a főigazgató dönt. Minden pályázó értesítést kap pályázata eredményéről.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. november 22.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.krtk.mta.hu - 2019. október 17.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázaton kérjük feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosítószámot: 12/2019., valamint a munkakör megnevezését (tudományos segédmunkatárs). A közalkalmazotti jogviszony létesítésének feltétele a büntetlen előélet igazolása három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány bemutatásával. Adatvédelem: Az álláspályázatra jelentkezők adatainak kezelését a pályázatot kiíró weboldalán (www.krtk.mta.hu) az Adatvédelem fül alatt található tájékoztató tartalmazza.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.krtk.mta.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. október 18.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.

Kiemelt álláshirdetések