Állások keresése - pszichológus - Gyáli Liliom Óvoda | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

További kiemelt hirdetések >

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekpszichológus

Gyáli Liliom Óvoda

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Gyáli Liliom Óvoda
óvodapszichológus

pszichológus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű Előre láthatólag gyes miatt: 2022. 09. 30 –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2360 Gyál, Liliom utca 13-15.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

• óvodapszichológus feladatok elsődleges célja a gyermek, személyiségfejlesztése, lelki egészségvédelme, továbbá a nevelő munka hatékonyságának segítése, • egyéni vagy csoportos foglalkozások keretében közreműködik a gyermekek beilleszkedését, társas kapcsolatait javító intézkedésekben, • megszervezi a szűrővizsgálatokat, a mentálhigiénés preventív feladatokat, az egészségfejlesztéssel kapcsolatos pszichológiai feladatokat, a krízistanácsadást, a kiemelten tehetséges gyermek tehetséggondozását, az együttműködés és az ellátás kereteit • Szűréseket, vizsgálatokat, tréningeket, egyéni és csoportos tanácsadást szervez, nevelési tanácsadást tart szülőknek. • Kapcsolatot tart és, együttműködik a kijelölt pedagógiai szakszolgálatban dolgozó óvodapszichológussal.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, pszichológus és óvodapedagógus vagy gyógypedagógus vagy tanító vagy tanár,pszichológus tanácsadás és iskolapszichológia szakirányon, pedagógiai szakpszichológusóvoda- és iskola szakpszichológustanácsadó szakpszichológus végzettség,

        ECDL

Elvárt kompetenciák:

        agyfokú gyermekszeretet, együttműködő kapcsolattartás a szülőkkel és a kollégákkal, magas-szintű sza,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Fényképes önéletrajz, érvényes erkölcsi bizonyítvány, iskolai és szakmai végzettséget igazoló dokumentumok, előző munkahelyek igazolásai

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. december 13.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Pallérné Göndör Róza / Baranyai Krisztina nyújt, a 06 29 340 126 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Gyáli Liliom Óvoda címére történő megküldésével (2360 Gyál, Liliom utca 13-15. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 323/2019 , valamint a munkakör megnevezését: pszichológus.         Postai úton, a pályázatnak a Gyáli Liliom Óvoda címére történő megküldésével (2360 Gyál, Liliom utca 13-15. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 323/2019, valamint a munkakör megnevezését: pszichológus.

vagy

        Elektronikus úton Lendvay-Kiss Anita részére a gyali.liliomovi@gmail.com E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

vagy

        Személyesen: Pallérné Göndör Róza / Baranyai Krisztina, Pest megye, 2360 Gyál, Liliom utca 13-15. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok alapján interjúra behívjuk, majd az elbírálásban az intézményvezető döntése alapján, írásban értesítjük az állás betöltésével kapcsolatban.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. december 20.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.liliomovi.hu - 2019. szeptember 2.

        gyermeksziget - 2019. október 9.

        óvonők.hu - 2019. október 9.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A munkáltató 3 hónap próbaidőt köt ki.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.liliomovi.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. október 14.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.

Kiemelt álláshirdetések