Állások keresése - Területi védőnő - Szociális Szolgáltatási Központ | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

További kiemelt hirdetések >

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekTerületi védőnő

Szociális Szolgáltatási Központ

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Szociális Szolgáltatási Központ
Védőnői szolgálat

Területi védőnő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2 év –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2013 Pomáz, Kossuth Lajos utca 38/b.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A munkakör a jelenleg érvényes és hatályos jogszabályokban foglaltak végrehajtása. Nővédelem, a várandós anyukák gondozása, a gyermekágyas időszakban segítség nyújtás és tanácsadás, az újszülött kortól a tanulói jogviszony megkezdéséig a gyermek gondozása, az óvodában a védőnői feladatok ellátása, az oktatási intézménybe nem járó, tanköteles gyermek gondozása. Családgondozás,az egyéni és közösségi egészségfejlesztési, egészségvédelmi programok tervezésében, szervezésében és megvalósításában való részvétel.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, 49/2004. (V.21.) ESzCsM rendelet 2.§ szerinti egészségügyi főiskolai karon védőnői, vagy azzal egyenértékűnek elismert oklevél.,

        büntetlen előélet

        magyar állampolgárság

        nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; végzettséget igazoló okiratok másolata; részletes szakmai önéletrajz; a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2020. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. december 2.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Temesiné Estermann Andrea nyújt, a 06-30-4860033 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Szociális Szolgáltatási Központ címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 99/2019 , valamint a munkakör megnevezését: Területi védőnő.         Postai úton, a pályázatnak a Szociális Szolgáltatási Központ címére történő megküldésével (2013 Pomáz, Községház utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 99/2019, valamint a munkakör megnevezését: Területi védőnő.

        Elektronikus úton dr. Király Eszter részére a szszk@szszk.pomaz.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. december 9.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.pomaz.hu - 2019. október 16.

        www.3sz.hu - 2019. október 16.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. október 14.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.

Kiemelt álláshirdetések