Állások keresése - intézeti főgyógyszerész - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

További kiemelt hirdetések >

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekintézeti főgyógyszerész

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház
Intézeti Gyógyszertár

intézeti főgyógyszerész

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, a kinevezéstől számított 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72-76.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház Intézeti Gyógyszertárának vezetése. A gyógyszertár személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása melletti gazdaságos és eredményes gazdálkodás biztosítása. A gyógyszertár kapcsolati rendszerének fenntartása a kórház menedzsmentjével, valamennyi telephelyével és azok szervezeti egységeivel. Racionális, biztonságos és gazdaságos gyógyszerellátás biztosítása, szakmai és vezetői jogkör gyakorlása a szervezeti egység munkavállalói felett.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, gyógyszerész, kórház-klinikai szakgyógyszerészet,

        Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga,

        Kórházi gyógyszerészet területén, kórházi gyógyszerészi munkakörben szerzett tapasztalat. - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

        Tudományos minősítés megléte, vagy a megszerzésének vállalása 5 éven belül.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Főgyógyszerészi munkakörben szerzett vezetői gyakorlat. - 1 év alatti szakmai tapasztalat,

        Szakmai tapasztalat a parenteláris készítmények előállítása szakterületen. - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

        Szakmai tapasztalat a citosztatikus keverékinfúziók előállítása szakterületen. - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

        Szakmai tapasztalat a manuális és automata támogatott betegre szabott gyógyszerosztás szakterületen. - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

        Szakmai tapasztalat a betegágy melletti gyógyszerészi tanácsadás szakterületen. - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

        Fekvő- és járóbeteg ellátást nyújtó intézményben szerzett szakmai tapasztalat. - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

        Kiépített hazai és nemzetközi kapcsolatrendszer és azok területén végzett tevékenység.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Az eddigi szakmai tevékenységet is magába foglaló részletes szakmai önéletrajzot, az Intézeti Gyógyszertár vezetésére vonatkozó szakmai elképzelést és programot, a végzettséget, képzettséget, igazoló dokumentum másolatát, igazolást a gyógyszerészek működési nyilvántartásának érvényességéről, igazolást a gyógyszerészeti kamarai tagságról.

        A tudományos fokozat meglétét igazoló dokumentum másolatát vagy a tudományos fokozat megszerzésének vállalását 5 éven belül, nyilatkozatot a pályázati anyag elbírálásában részt vevők betekintési jogáról, hozzájárulást a pályázati anyagban foglalt személyes adatok pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez és 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. november 23.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház címére történő megküldésével (3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72-76. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 3172/2019.HR , valamint a munkakör megnevezését: intézeti főgyógyszerész.         Postai úton, a pályázatnak a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház címére történő megküldésével (3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72-76. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 3172/2019.HR, valamint a munkakör megnevezését: intézeti főgyógyszerész.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az ME-03-01 Emberi Erőforrás Gazdálkodás minőségügyi eljárás rendelkezése alapján történik.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. december 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        BAZ Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház honlapja és faliújsága - 2019. október 14.

        ÁEEK honlapja és faliújsága, kozigallas.gov.hu honlapja - 2019. október 14.

        Egészségügyi Közlöny (előreláthatólag) - 2019. október 17.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. október 14.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.

Kiemelt álláshirdetések