Állások keresése - szociális és mentálhigiénés munkatárs - Zselici Szociális Alapszolgáltatási Központ | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

További kiemelt hirdetések >

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekszociális és mentálhigiénés munkatárs

Zselici Szociális Alapszolgáltatási Központ

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Zselici Szociális Alapszolgáltatási Központ

szociális és mentálhigiénés munkatárs

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Somogy megye, 7476 Kaposszerdahely, Kossuth Lajos utca 59.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A szociális és mentálhigiénés munkatárs (családsegítő) feladatait a szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 1993.évi III. törvény és a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI. törvény, illetve az ehhez kapcsolódó rendeletek tartalmazzák. Család és Gyermekjóléti szolgálat családsegítői tevékenységének ellátása a szociális munka módszereivel. Hivatalos ügyintézésben segítségnyújtás, egyéni esetkezelés, szociális csoportmunka és adminisztráció, nevelési, életvezetési tanácsadás, komplex családgondozás.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola,

        Szociális területen szertett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        B kategóriás jogosítvány,

        saját gépjármű

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Helyismeret, Elektronikus nyilvántartási rendszer felhasználói szintű ismerete

Elvárt kompetenciák:

        Kiváló szintű problémamegoldó képesség, kapcsolatteremtő képesség, etikus hozzáállás, csoport és egyéni munka,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet (3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány),

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. november 22.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Wirth Andrea nyújt, a 06-20/326-14-40 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Zselici Szociális Alapszolgáltatási Központ címére történő megküldésével (7476 Kaposszerdahely, Kossuth Lajos utca 59. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 121/2019./A. , valamint a munkakör megnevezését: szociális és mentálhigiénés munkatárs.         Postai úton, a pályázatnak a Zselici Szociális Alapszolgáltatási Központ címére történő megküldésével (7476 Kaposszerdahely, Kossuth Lajos utca 59. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 121/2019./A., valamint a munkakör megnevezését: szociális és mentálhigiénés munkatárs.

        Elektronikus úton gondkozpszerdahely@gmail.com részére a E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatnak tartalmaznia kell az alábbiakat: • Részletes szakmai önéletrajz; • Motivációs levél; • 15/1998. (IV.30.) NM rendelet melléklete szociális és mentálhigiénés munkatársra vonatkozó képesítést igazoló oklevél hiteles másolat • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt; • hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatok pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez Munkáltató általi kiválasztás, pályázók értesítése

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. november 26.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. október 14.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.

Kiemelt álláshirdetések