Állások keresése - Bölcsődevezető - Bugyi Nagyközség Önkormányzata | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

További kiemelt hirdetések >

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekBölcsődevezető

Bugyi Nagyközség Önkormányzata

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Bugyi Nagyközségi Bölcsőde

Bölcsődevezető

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2024.12.31.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2347 Bugyi, Széchenyi tér 13.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Feladata a 40 férőhellyel működő Bugyi Nagyközségi Bölcsőde felelős vezetése, irányítása, a jogszabályokban meghatározottak szerinti szakszerű működés, magas színvonalú szakmai munka biztosítása, szervezése, ellenőrzése és az előírt szabályzatok, tervek, szakmai programok kidolgozása. A bölcsődébe járó csecsemők és kisgyermekek napközbeni ellátásának biztosítása, a szakmai munka folyamatos koordinálása, segítése és ellenőrzése. A bölcsődében nyújtott szolgáltatások működésének irányítása. Az ellátásokhoz tartozó adminisztratív feladatok elvégzése. Kapcsolattartás az intézményvezetővel, a szülőkkel, a munkatársakkal, a társintézményekkel és a fenntartóval.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, Csecsemő- és kisgyermeknevelő (BA) vagy bölcsődei szakgondozó (OKJ), csecsemő- és kisgyermekgondozó (OKJ), csecsemő- és kisgyermeknevelő-gondozó (OKJ), csecsemő- és gyermeknevelő-, gondozó végzettség (OKJ), kisgyermekgondozó, nevelői (OKJ), csecsemő- és kisgyermeknevelő asszisztens (FOKSZ) vagy a felsorolt végzettség valamelyikével rendelkező: intézetvezető, szakoktató, védőnő, felsőfokú szociális szakképzettségű személy vagy pedagógus szakképzettségű személy vagy a csecsemő- és gyermekgondozói végzettséggel rendelkező: intézetvezető, szakoktató, védőnő, felsőfokú szociális szakképzettségű személy vagy pedagógus szakképzettségű személy.,

        Szakmai tapasztalat - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        magyar állampolgárság

        Büntetlen előélet

        Nem áll foglalkozástól vagy tevékenységtől eltiltás hatálya alatt

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        A bölcsőde vezetéshez szükséges a jó szervező, kommunikációs és kapcsolatteremtő képesség. Elengedhetetlen a megfelelő konfliktus kezelési módszerek ismerete, amelyek segítségére lehetnek az időnként előforduló problémák esetén. Fontos továbbá, hogy a bölcsőde vezetője precíz, megbízható és munkájára igényes legyen, valamint hogy magáénak érezze a bölcsődét.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Szakmai önéletrajz

        Motivációs levél

        Szakmai elképzeléseket tartalmazó vezetői program

        Iskolai végzettséget igazoló dokumentumok másolata

        Nyilatkozat arról, hogy a pályázó a - a pályázati anyagában foglalt - személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul

        A pályázó hozzájárulása ahhoz, hogy a pályázati anyagot a véleményezésre jogosultak megismerhetik

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2020. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. november 20.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Szatmári Attila nyújt, a 29-547-502 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Bugyi Nagyközség Önkormányzata címére történő megküldésével (2347 Bugyi, Beleznay tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: BPH/5658-1/2019 , valamint a munkakör megnevezését: Bölcsődevezető.         Postai úton, a pályázatnak a Bugyi Nagyközség Önkormányzata címére történő megküldésével (2347 Bugyi, Beleznay tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: BPH/5658-1/2019, valamint a munkakör megnevezését: Bölcsődevezető.

        Elektronikus úton dr. Szatmári Attila részére a jegyzo@bugyi.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: dr Szatmári Attila, Pest megye, 2347 Bugyi, Beleznay tér 1. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. november 29.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.bugyi.hu - 2019. október 15.

        Bugyi

        Körkép Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Lapja

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.bugyi.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. október 14.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.

Kiemelt álláshirdetések