Állások keresése - gyámügyi és gyermekvédelmi igazgatási feladatok - Budapest Főváros Kormányhivatala | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

További kiemelt hirdetések >

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekgyámügyi és gyermekvédelmi igazgatási feladatok

Budapest Főváros Kormányhivatala

                           

a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. tv. 83. § (1) bek. alapján

pályázatot hirdet

Budapest Főváros Kormányhivatala
BFKH II. Kerületi Hivatala Gyámügyi és Igazságügyi Osztály

gyámügyi és gyermekvédelmi igazgatási feladatok

munkakör betöltésére.

A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű kormányzati szolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1027 Budapest, Horvát utca 14-24.

Ellátandó feladatok:

Gyámügyi és gyermekvédelmi igazgatási feladatok.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A Gyámügyi és Igazságügyi Osztály feladat-és hatáskörébe tartozó gyámügyi és gyermekvédelmi igazgatási feladatok teljes körű ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény rendelkezései , a(z) valamint a BFKH Közszolgálati Szabályzata az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Főiskola,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        felsőoktatásba szerzett szakképzettség,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        jogi vagy igazgatásszervezői szakképzettség

        gyámhivatalban szerzett szakmai gyakorlat

        közigazgatási alap-, illetve szakvizsga

Elvárt kompetenciák:

        önálló munkavégzésre való képesség,

        jó írás- és fogalmazási készség,

        jó kommunikációs és konfliktuskezelő képesség,

        empátia, udvariasság,

        pszichológiai terhelhetőség, tűrőképesség,

        pontosság, szakmai igényesség,

        felhasználói szintű számítógépes ismeretek,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        részletes, fényképes szakmai önéletrajz (a 87/2019.(IV.23.) Korm. rendelet 1. melléklete szerint) letölthető https://kozigallas.gov.hu/oneletrajz%20sablon%20v1.7%20KSZF.xlsx

        iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvismeretet igazoló okiratok másolata, erkölcsi bizonyítvány (3 hónapnál nem régebbi) - a pályázat benyújtásának nem, csak az álláshely betöltésének feltétele.

        nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a benyújtott önéletrajzában és mellékleteiben foglalt személyes adatainak kezeléséhez - a pályázati eljárással összefüggésben szükséges mértékig hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. december 2. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. november 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Virág Zoltán Gyámügyi és Igazságügyi Osztály vezetője nyújt, a +36-1-896-2450 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros Kormányhivatala címére történő megküldésével (1024 Budapest, Margit krt. 47-49. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: BP/1410/00196-1/2019 , valamint a munkakör megnevezését: gyámügyi és gyermekvédelmi igazgatási feladatok.         Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros Kormányhivatala címére történő megküldésével (1056 Budapest, Váci utca 62-64. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: BP/1410/00196-1/2019, valamint a munkakör megnevezését: gyámügyi és gyermekvédelmi igazgatási feladatok.

        Elektronikus úton Virág Zoltán Gyámügyi és Igazszágügyi Osztály vezetője részére a gyamugy@02kh.bfkh.gov.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A munkáltató a feladat elvégzésére a jogszabálynak megfelelő végzettséggel rendelkező jelöltek közül személyes elbeszélgetés alapján választja ki a felvételre javasolt jelöltet. A jelölt kiválasztását követően felvételi kezdeményezési és jóváhagyási folyamat után kerül felvételre a jelentkező. A kinevezés feltétele 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány benyújtása.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. november 22.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. október 14.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.

Kiemelt álláshirdetések