Állások keresése - Műhelyoktató - Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

További kiemelt hirdetések >

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekMűhelyoktató

Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

"CSODABOGÁR"Autizmussal és Fogyatékkal Élő Személyek Nappali Intézményében

Műhelyoktató

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 6000 Kecskemét, Agyag utca 6.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Szociális alapszolgáltatás: Fogyatékkal és autizmussal élő személyek nappali ellátása, munkára felkészítése, terápiás foglalkoztatása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, felsőfokú pedagógiai, vagy szociális végzettség (gyógypedagógus, szociális munkás, szociálpedagógus), vagy szociál/pedagógiai területen szerzett OKJ-s végzettség (pl.: szociális gondozó és ápoló, szociális szakgondozó, fogyatékkal élők gondozója, felsőfokú ifjúságsegítő, gyógypedagógiai segítő munkatárs). Valamilyen kismesterség készségszintű ismerete (szövés, agyagtárgy-készítés, stb.),

        Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség, egészségügyi alkalmasság, előnyt jelent autizmussal élő gyermekek, fiatalok ellátása területén szerzett tapasztalat.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Felsőfokú képesítés, az ellátási területtel kapcsolatos tanfolyamok, képzések,

        Nappali ellátás területén szerzett szakmai tapasztalat (nem követelmény). - 1 év alatti szakmai tapasztalat,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

Előnyt jelentő kompetenciák:

        Önálló munkavégzés, TEAM munkára való alkalmasság, igény a fejlődésre, önképzésre

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Részletes szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget, szakképesítéseket, tanfolyami végzettséget igazoló dokumentumok másolata, 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul. FONTOS! A nyilatkozat benyújtása a pályázat elbírálásának feltétele!

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. november 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szeleczki István nyújt, a 06/30-278-8779 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága címére történő megküldésével (6000 Kecskemét, Agyag utca 6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 20191008/1 , valamint a munkakör megnevezését: Műhelyoktató.         Postai úton, a pályázatnak a Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága címére történő megküldésével (6000 Kecskemét, Piaristák tere 7. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 20191008/1, valamint a munkakör megnevezését: Műhelyoktató.

        Elektronikus úton Szeleczki István részére a szeleczki.istvan@alapellatas.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: Szeleczki István, Bács-Kiskun megye, 6000 Kecskemét, Agyag utca 6. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. november 18.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. október 14.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.

Kiemelt álláshirdetések