Állások keresése - 1 fő gyógyszertári asszisztens - Uzsoki Utcai Kórház | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

További kiemelt hirdetések >

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetések1 fő gyógyszertári asszisztens

Uzsoki Utcai Kórház

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Uzsoki Utcai Kórház
INTÉZMÉNY KÖZPONTI GYÓGYSZERTÁRA / TISZAFA GYÓGYSZERTÁR

1 fő gyógyszertári asszisztens

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1145 Budapest, Uzsoki utca 29-41.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az Uzsoki Utcai Kórház Központi Gyógyszertár Közvetlen lakossági gyógyszerellátását biztosító egységében (Tiszafa Patika) expediáló gyógyszertári szakasszisztensi feladatok ellátása. Gyógyszerek mennyiségi és minőségi átvételében, megfelelő raktározásában, gyógyszer expediálásában, magisztrális gyógyszerkészítésben, valamint mindezek adatrögzítési folyamataiban való részvétel.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középfokú képesítés, gyógyszertári asszisztensi végzettség, gyógyszerkiadó szakasszisztens;,

        érvényes egészségügyi szakdolgozói működési nyilvántartás; érvényes kamarai tagság; egészségügyi alkalmasság; büntetlen előélet;

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Többéves szakmai tapasztalat.,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló bizonyítványok másolata, Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak – a pályázati eljárással összefüggésben szükséges - kezeléséhez hozzájárul. Nyilatkozat, melyben hozzájárul, ahhoz hogy a pályázat elbírálásában résztvevők a pályázati anyagot megismerhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. december 11.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Uzsoki Utcai Kórház címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 04884/001/2019/ , valamint a munkakör megnevezését: 1 fő gyógyszertári asszisztens .         Postai úton, a pályázatnak a Uzsoki Utcai Kórház címére történő megküldésével (1145 Budapest, Uzsoki utca 29-41. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 04884/001/2019/, valamint a munkakör megnevezését: 1 fő gyógyszertári asszisztens .

        Elektronikus úton Viziné Molnár Anna részére a apolasiigazgatosag@uzsoki.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokról az ápolási igazgató dönt az illetékes osztállyal történt egyeztetés alapján.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. január 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.uzsoki.hu - 2019. október 13.

        kozigallas.hu

        www.aeek.hu

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A felvétel feltétele: 3 hónapnál nem régebbi érvényes erkölcsi bizonyítvány.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. október 13.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.

Kiemelt álláshirdetések