Állások keresése - Vezető gondozó - Szécsény és Térsége Humánszolgáltató Központ | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

További kiemelt hirdetések >

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekVezető gondozó

Szécsény és Térsége Humánszolgáltató Központ

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Szécsény és Térsége Humánszolgáltató Központ

Vezető gondozó

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Nógrád megye, 3170 Szécsény, Rákóczi út 41.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Illetékességi területének megfelelően az intézményben a házi segítségnyújtás zavartalan működésének, gondozási feladatainak szervezése, irányítása, ellenőrzése, gondozók munkájának összehangolása. Szakmai egység feladatköréből adódó nyilvántartási, adatszolgáltatási, illetve adminisztrációs feladatokat végrehajtása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, 1/2000 (I.7.) SZCSM rendelet 3. számú melléklete szerint előírt felsőfokú szakirányú végzettség,

        házi segítségnyújtásban - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat

        büntetlen előélet

        magyar állampolgárság

        cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        szociális szakvizsga

        az intézmény alaptevékenységébe tartozó területen szerzett vezetői gyakorlat- Legalább 3-5 év vezetői tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        szakmai önéletrajz

        iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló dokumentumok másolata

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

        nyilatkozat arról, hogy a pályázó nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság alatt,

        nyilatkozat arról, hogy a pályázó személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul

        nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot a pályázat véleményezésében, elbírálásában résztvevők megismerhetik

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. november 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Csák Andrea nyújt, a 06-32-370-011 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Szécsény és Térsége Humánszolgáltató Központ címére történő megküldésével (3170 Szécsény, Rákóczi út 41. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 5689-1/2019. , valamint a munkakör megnevezését: Vezető gondozó.         Postai úton, a pályázatnak a Szécsény és Térsége Humánszolgáltató Központ címére történő megküldésével (3170 Szécsény, Rákóczi út 41. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 5689-1/2019., valamint a munkakör megnevezését: Vezető gondozó.

vagy

        Elektronikus úton Csák Andrea részére a szecsenygyjsz@gmail.com E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. november 18.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.szecseny.hu - 2019. október 13.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. október 13.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.

Kiemelt álláshirdetések