Állások keresése - Orvosigazgató - Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

További kiemelt hirdetések >

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekOrvosigazgató

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet

Orvosigazgató (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5000 Szolnok, Tószegi út 21.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A főigazgató közvetlen irányítása mellett a Kórházban nyújtott orvosi és intézeti gyógyszerészi tevékenység felügyelete és a tevékenységek összehangolása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem,

        Szakorvosi képesítés.

        Legalább öt év gyakorló orvosi tevékenység - legalább 1-3 év vezetői tapasztalat.

        Mesterképzés szakon szerzett egészségügyi menedzser szakképesítés vagy egészségügyi (szak) menedzseri képesítés vagy egészségügyi menedzsment szakirányú továbbképzési szakon szerzett képesítés.

        Legalább hároméves vezető gyakorlat.

        Büntetlen előélet, valamint vezetői megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Kontrolling területén szerzett tapasztalat, minőségirányítás területén szerzett tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Részletes szakmai önéletrajz, szakmai program, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (amennyiben a pályázó erkölcsi bizonyítványhoz kötött munkakörben dolgozik, az erről szóló igazolás), végzettséget, képesítéseket, valamint vezetői gyakorlatot igazoló okiratok hiteles másolata, nyilatkozat a pályázati eljárásban résztvevők betekintési jogáról.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2020. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. december 13.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Bene Ildikó mb. főigazgató nyújt, a 06-56/503-710 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet címére történő megküldésével (5000 Szolnok, Tószegi út 21. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: IG 3043-1/2019. , valamint a munkakör megnevezését: Orvosigazgató .         Postai úton, a pályázatnak a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet címére történő megküldésével (5000 Szolnok, Tószegi út 21. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: IG 3043-1/2019., valamint a munkakör megnevezését: Orvosigazgató .

        Személyesen: , Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5000 Szolnok, Tószegi út 21. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az elbírálás módja: a Kjt. egészségügyi ágazatban történő végrehajtására kiadott 356/2008. (XII. 31.) Korm. rend. 4.§-ban foglaltaknak megfelelően.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. december 20.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Egészségügyi Közlöny, előreláthatólag: 2019. november 07.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatokat Dr. Bene Ildikó mb. főigazgatónak címezve kell benyújtani.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. október 11.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.

Kiemelt álláshirdetések