Állások keresése - szociális munkás - Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

További kiemelt hirdetések >

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekszociális munkás

Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ

igazgató (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2020.01.01. - 2024.12.31.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Békés megye, 5630 Békés, Jantyik M. utca 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Vezetői feladatok: munkáltatói jogkör gyakorlása, szakmai egységek irányítása;

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) Szakmai feladatok: intézmény szakmai programjának kidolgozása és végrehajtása az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Felsőfokú képesítés, 15/1998. (IV.30.) NM r. és/vagy 1/2000. (I.7.) SZCSM r. szerint,

        szociális vagy gyermekjóléti területen szerzettz - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Szakmai önéletrajz

        Erkölcsi bizonyítvány

        Diplomamásolat(ok)

        Szakmai gyakorlat igazolása

        Nyilatkozat arról, hogy személyes adatainak a pályázathoz szükséges mértékű kezeléséhez hozzájárul

        Nyilatkozat arról, hogy az 1997. évi XXXI. tv. 15. §. (8) bekezdés szerinti kizáró ok nem áll fenn

        Nyilatkozat arról, hogy a vagyonnyilatkozat-tételt kinevezése esetén vállalja

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2020. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. november 11.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás címére történő megküldésével (5630 Békés, Petőfi Sándor utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HIK/12783/2019. , valamint a munkakör megnevezését: szociális munkás.         Postai úton, a pályázatnak a Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás címére történő megküldésével (5630 Békés, Petőfi Sándor utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HIK/12783/2019., valamint a munkakör megnevezését: szociális munkás.

        Személyesen: Izsó Gábor társulási elnök, Békés megye, 5630 Békés, Petőfi Sándor utca 2. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázók meghallgatása után a társulási tanács minősített többséggel dönt

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. december 23.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.bekiesvaros.hu - 2019. október 10.

        Tarhos község hirdetőtáblája - 2019. október 10.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.bekesvaros.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. október 10.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.

Kiemelt álláshirdetések