Állások keresése - intézetigazgató - Eötvös József Főiskola | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

További kiemelt hirdetések >

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekintézetigazgató

Eötvös József Főiskola

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Gazdálkodási Intézet

intézetigazgató

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2020.február 1- től 2024. január 31-ig szól.

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, Baja, .

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

- az intézet képviselete; - az intézetben folyó képzési tevékenység irányítása és ellenőrzése; - az intézetben folyó tudományos kutatómunka irányítása, segítése, koordinálása, felügyelete; - az intézet humánpolitikai munkájának irányítása, - az intézeti pályázati tevékenység ösztönzése; - az intézeti minőségbiztosítási tevékenység koordinálása; - az intézeti adminisztráció irányítása, ellenőrzése; - neveléstudományi képzési területen felügyeli a gyakorlati képzési tevékenységet, ill. gondoskodik a gyakorlatok megszervezéséről; - az oktatási és kutatási erőforrások bővítésére irányuló pályázati tevékenység szervezése, koordinálása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        PhD, közgazdasági egyetemi végzettség,

        Legalább öt év felsőoktatásban eltöltött gyakorlat - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        - Főiskolai docensi/ tanári, vagy egyetemi docensi/ tanári beosztás;

        büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        vezetői tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        - részletes szakmai önéletrajz, - a vezetői elképzelések részletes tervei az adott szervezeti egység vonatkozásában ( oktatásról, kutatásról illetve egyéb feladatellátásról ), - a vezetői elképzelések részletes tervei a gazdálkodásról, a szervezeti egység fenntarthatóságára és gazdasági egyensúlyára vonatkozó rövid és hosszú távú elképzelései, valamint a szervezeti egység személyi fejlesztésére vonatkozó közép-és hosszú távú elképzelései.

        - a végzettséget és szakképzettséget, tudományos fokozatot, főiskolai tanári, docensi kinevezést, az idegennyelv-tudást tanúsító okiratok hiteles másolata, - fontosabb publikációk, tudományos díjak jegyzéke,

        - nyilatkozat a pályázó hozzájárulásáról, hogy pályázati anyagát a vonatkozó jogszabály és a főiskola szervezeti és működési szabályzata szerint erre jogosultak megismerhetik. - 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, - nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2020. február 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. november 8.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Eötvös József Főiskola címére történő megküldésével (6500 Baja, Szegedi út 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZC 957-1/2019 , valamint a beosztás megnevezését: intézetigazgató.         Postai úton, a pályázatnak a Eötvös József Főiskola címére történő megküldésével (6500 Baja, Szegedi út 2. A I. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZC 957-1/2019, valamint a munkakör megnevezését: intézetigazgató.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az intézet igazgatót – a pályázat elbírálása után, a Szenátus egyetértésével – a rektor bízza meg.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. november 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.ejf.hu - 2019. október 8.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Sikertelen pályázat esetén a pályázati dokumentumok visszaküldésének határideje az elbírálást követő 30 nap. A személyes adatok kezelésére vonatkozó adatkezelési tájékoztató az ejf.hu/adatvédelem oldalon érhető el.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.ejf.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. október 10.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.

Kiemelt álláshirdetések