Állások keresése - tudományos szolgáltató, ügyintéző-adminisztrátor - Bölcsészettudományi Kutatóközpont | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

További kiemelt hirdetések >

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésektudományos szolgáltató, ügyintéző-adminisztrátor

Bölcsészettudományi Kutatóközpont

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Bölcsészettudományi Kutatóközpont

tudományos szolgáltató, ügyintéző-adminisztrátor

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 12 hónap (4 hónap próbaidő) –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1118 Budapest, Ménesi út 11-13.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

- a Bölcsészettudományi Kutatóközpont Irodalomtudományi Intézet igazgatójának, titkárságának és kutatóinak adminisztratív támogatása, - az intézet telefonközpontjának kezelése, üzenetek átvétele, ügyelettartás, - postai küldemények átvétele, szétosztása, - dokumentációk, könyvek fénymásolása, szkennelése, - az intézet tudományos és adminisztratív adatbázisainak feltöltése, adatok rögzítése és kezelése, - leltározási és nyilvántartási feladatokban, iktatásban és irattározásban való közreműködés, - közreműködés az intézeti honlap szerkesztésében és üzemeltetésében, - részvétel az intézeti, esetenként kutatóközponti rendezvények szervezésében, lebonyolításában.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középfokú képesítés,

        felhasználói szintű számítástechnikai és MS Office (irodai alkalmazások) ismeretek

        magyar állampolgárság, büntetlen előélet

        a pályázat elnyerése esetén 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        B kategóriás jogosítvány

        angol (vagy más idegen) nyelv legalább társalgási szintű használata

        a munkakör szempontjából releváns bármely szakképesítés

        jó kommunikációs képesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        végzettséget igazoló okirat

        fényképes szakmai életrajz

        nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban található személyes adatokat az eljárással összefüggésben a kutatóközpont kezelheti

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. november 20. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. november 7.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Bölcsészettudományi Kutatóközpont címére történő megküldésével (1453 Budapest, Pf. 33 . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: BTK-KP/282-3/2019 , valamint a munkakör megnevezését: tudományos szolgáltató, ügyintéző-adminisztrátor.         Postai úton, a pályázatnak a Bölcsészettudományi Kutatóközpont címére történő megküldésével (1097 Budapest, Tóth Kálmán utca 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: BTK-KP/282-3/2019, valamint a munkakör megnevezését: tudományos szolgáltató, ügyintéző-adminisztrátor.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. november 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.btk.mta.hu - 2019. október 10.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.btk.mta.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. október 10.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.

Kiemelt álláshirdetések