Állások keresése - családsegítő - Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ - Kapcsolat Központ - Bicske | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

További kiemelt hirdetések >

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekcsaládsegítő

Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ - Kapcsolat Központ - Bicske

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Kapcsolat Központ
Család-és Gyermekjóléti Szolgálat Szakmai Egység

családsegítő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Fejér megye, 2060 Bicske, Ady Endre utca 1. .

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Családsegítői feladatok ellátása (gyermekjóléti alapellátás, illetve szociális alapellátás) az 1993. évi III.törvény és az 1/2000. (I.7.) SZCSM rendelet alapján, valamint az 1997. évi XXXI.törvény és a 15/1998. (IV.30.) NM rendelet alapján.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, felsőfokú szociális alapvégzettség és a 15/1998.NM rendelet 2. számú melléklet szerinti végzettség,

        Gyermekjóléti alapellátás, családsegítés területén - 1 év alatti szakmai tapasztalat,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Főiskola, szociális munkás, szociálpedagógus,

Elvárt kompetenciák:

        Kiváló szintű önálló munkavégzés,empátia,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Fényképes szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata, 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány.A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. október 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szabó Ágnes Igazgató nyújt, a 06-22-412-367 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ - Kapcsolat Központ - Bicske címére történő megküldésével (2060 Bicske, Ady Endre utca 1. . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KK-CsSz-223-2/2019 , valamint a munkakör megnevezését: családsegítő.         Postai úton, a pályázatnak a Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ - Kapcsolat Központ - Bicske címére történő megküldésével (2060 Bicske, Ady Endre utca 1. utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KK-CsSz-223-2/2019, valamint a munkakör megnevezését: családsegítő.

        Elektronikus úton Szabó Ágnes Igazgató részére a kapcsolatkozpont@bicske.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. november 8.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.bicske.hu

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. október 10.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.

Kiemelt álláshirdetések