Állások keresése - óvodai és iskolai szociális segítő - Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ - Kapcsolat Központ - Bicske | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

További kiemelt hirdetések >

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekóvodai és iskolai szociális segítő

Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ - Kapcsolat Központ - Bicske

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Kapcsolat Központ
Család-és Gyermekjóléti Központ Szakmai Egység

óvodai és iskolai szociális segítő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Fejér megye, 2060 Bicske, Ady Endre utca 2. .

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Bicskei Járás településeinek oktatási-nevelési intézményeiben szociális munka végzése. Az óvodai és iskolai szociális segítő olyan tevékenységet végez, mely elsősorban a gyermekek, tanulók veszélyeztetettségének megelőzésével foglalkozik. Aktív résztvevője az adott intézményben a gyermekvédelmi jelzőrendszer működtetésének. A felmerülő életvezetési, szociális problémák megoldásához nyújt segítséget a gyermekeknek, a szülőknek, pedagógusoknak.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, felsőfokú szociális végzettség,iskolai szociális munkás, család-és gyermekvédő tanár-pedagógus, gyermek-és ifjúságvédelmi tanácsadó oklevéllel rendelkező óvodapedagógus-pedagógus,,

        Gyermekekkel végzett segítő munka - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        B kategóriás jogosítvány,

        Magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Főiskola, szociális munkás, szociálpedagógus,

Elvárt kompetenciák:

        Kiváló szintű együttműködés a szakmai teammel,

        Kiváló szintű alkalmazkodó és problémamegoldó képesség,

        Kiváló szintű önálló munkavégzés,empátia,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Fényképes szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata, 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány.A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. október 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Vincze Erzsébet szakmai vezető nyújt, a 06-22-952-791 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ - Kapcsolat Központ - Bicske címére történő megküldésével (2060 Bicske, Ady Endre utca 1. . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KK-576-3/2019 , valamint a munkakör megnevezését: óvodai és iskolai szociális segítő.         Postai úton, a pályázatnak a Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ - Kapcsolat Központ - Bicske címére történő megküldésével (2060 Bicske, Ady Endre utca 1. utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KK-576-3/2019, valamint a munkakör megnevezését: óvodai és iskolai szociális segítő.

        Elektronikus úton Szabó Ágnes Igazgató részére a kapcsolatkozpont@bicske.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. november 8.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. október 10.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.

Kiemelt álláshirdetések