Állások keresése - szakügyintéző (rendvédelmi alkalmazotti jogviszony keretében) - Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

További kiemelt hirdetések >

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekszakügyintéző (rendvédelmi alkalmazotti jogviszony keretében)

Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság
Humánigazgatási Szolgálat Egészségügyi és Pszichológiai Alosztály

szakügyintéző (rendvédelmi alkalmazotti jogviszony keretében)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Csongrád megye, 6722 Szeged, Kossuth Lajos sugárút 22-24.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Humánigazgatási Szolgálat Egészségügyi és Pszichológiai Alosztály feladat- és hatáskörébe tartozó közegészségügyi-járványügyi feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, egészségügyi szakirány,

        Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        B kategóriás jogosítvány,

        cselekvőképesség

        magyar állampolgárság

        büntetlen előélet és annak igazolása, hogy a pályázó nem áll foglalkozástól eltiltás hatálya alatt

        egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        egészségügyi területen szerzett szakirányú gyakorlat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        közigazgatásban szerzett munkatapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

Elvárt kompetenciák:

        együttműködő képesség,

        felelősségtudat,

        kiemelkedő kommunikációs készség,

        terhelhetőség, kiváló stressz tűrő képesség,

        minőségorientáció (szabálykövetés, alaposság),

        precíz önálló munkavégzés,

        megbízhatóság,

        kiváló problémamegoldó képesség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        magyar nyelvű szakmai önéletrajz

        motivációs levél

        3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint nem áll foglalkozástól vagy tevékenységtől eltiltás hatálya alatt

        az álláshely betöltéséhez szükséges képesítés meglétét igazoló okmány(ok) másolata

        nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot a pályázat elbírálásában résztvevők megismerhetik

        nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. december 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. október 25.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 06000-101/1741/2019. , valamint a munkakör megnevezését: szakügyintéző (rendvédelmi alkalmazotti jogviszony keretében).         Postai úton, a pályázatnak a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság címére történő megküldésével (6722 Szeged, Kossuth Lajos sugárút 22-24. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 06000-101/1741/2019., valamint a munkakör megnevezését: szakügyintéző (rendvédelmi alkalmazotti jogviszony keretében).

        Elektronikus úton Dr. Veprik Zita r. alezredes részére részére a humszolg.csongradmrfk@csongrad.police.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A határidőn túl beadott pályázatokat érvénytelennek minősülnek. A pályázat csak akkor érvényes, ha a pályázati felhívás követelményeinek megfelel. Személyes meghallgatásra kizárólag csak azok kerülnek behívásra, akik a pályázat részeként megjelölt iratokat hiánytalanul benyújtják és meghallgatásukat a bizottság szükségesnek ítéli. A benyújtott pályázatokat kijelölt bizottság bírálja el, melynek eredményéről minden pályázó írásban kap értesítést.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. október 31.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatot kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati folyamatot eredménytelennek nyilvánítsa, bármely jogi és/anyagi következmény nélkül. Az eljárás indoklás nélküli eredménytelenné nyilvánítása esetén a pályázó kárigényt semmilyen jogcímen nem érvényesíthet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. október 10.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.

Kiemelt álláshirdetések