Állások keresése - orvosigazgató - Tiszaújváros Városi Rendelőintézet | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

További kiemelt hirdetések >

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekorvosigazgató

Tiszaújváros Városi Rendelőintézet

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Tiszaújváros Városi Rendelőintézet

járóbeteg-szakellátásért felelős orvosigazgató (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3580 Tiszaújváros, Bethlen Gábor út 11-13.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az orvosigazgatói feladatellátás kompetencia körébe tartozó munkavégzés a jogszabályokban előírtak, a munkáltató belső szabályozó dokumentumaiban foglaltak, valamint a munkaköri leírás alapján, így különösen a járóbeteg-szakellátás orvos szakmai feltételeinek biztosítása, a gyógyító-megelőző tevékenység tervezése, szervezése, ellenőrzése, irányítása, különös figyelemmel az egészségügyi szolgáltató szakmai követelményeknek megfelelő folyamatos és gazdaságos működtetésére, illetve a Rendelőintézet Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott további feladatok ellátása, a 43/2003. (VII.29.) ESzCsM Rendelet 10. § (2)-ában meghatározott feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, szakorvos,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        orvostudományi egyetemi végzettség, szakorvosi képesítés, legalább öt év gyakorló orvosi tevékenység,

        mesterképzési szakon szerzett egészségügyi menedzser szakképesítés vagy egészségügyi (szak)menedzseri képesítés vagy egészségügyi menedzsment szakirányú továbbképzési szakon szerzett képesítés vagy jogi szakokleveles orvos szakirányú továbbképzési szakon szerzett képesítés,

        legalább hároméves vezetői gyakorlat

        büntetlen előélet, egészségügyi alkalmasság

        magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával való rendelkezés, illetve bevándorolt vagy letelepedett jogállás, illetve a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény alapján jogosultság három hónapot meghaladó tartózkodásra

        vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg a fentebb megjelölt közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        egészségügyi alapellátási és/vagy járóbeteg-szakellátási (legalább rendelőintézeti) szakmai profilú egészségügyi szolgáltató működtetésében szerzett szakmai tapasztalat

        járóbeteg-szakellátás egészségügyi intézmények és szolgáltatók közötti szervezésében, betegút menedzsmentjében szerzett szakmai tapasztalat

        angol nyelvből középfokú C típusú nyelvvizsga, tárgyalási szintű nyelvtudás

        egészségügyi intézményben szerzett vezetői tapasztalat

        egészségügyi hatósági eljárásokban szerzett tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        részletes szakmai önéletrajz

        végzettséget, (szak)képzettséget igazoló dokumentumok másolata

        kamarai tagság érvényességét igazoló dokumentum másolata

        működési nyilvántartás érvényességét igazoló dokumentum másolata

        szakmai program a vezetői beosztásnak megfelelő feladat- és hatáskörben, illetve kompetenciakörben

        Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a jelentkező által benyújtott dokumentumokat az azt véleményező, elbíráló személyek és testületek (ideértve különösen a munkáltató szevezet véleményező bizottságát, Szakmai Vezető Testületét) megismerhetik, és a jelentkező az álala benyújtott iratanyagban foglalt személyes adatainak az eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

        eredeti, 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány annak igazolására, hogy a jelentkező a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20. § (2), (2c), (2d), (2e) bekezdéseiben foglaltaknak megfelel

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2020. január 2. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. december 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Nagyné Kántor Judit nyújt, a 06-49-544-600 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Tiszaújváros Városi Rendelőintézet címére történő megküldésével (3580 Tiszaújváros, Bethlen Gábor út 11-13. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 50114-13/2019 , valamint a beosztás megnevezését: orvosigazgató.         Postai úton, a pályázatnak a Tiszaújváros Városi Rendelőintézet címére történő megküldésével (3580 Tiszaújváros, Bethlen Gábor út 11-13. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 50114-13/2019, valamint a munkakör megnevezését: orvosigazgató.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

356/2008. (XII.31.) Kormányrendelet 4. §-ában foglaltak szerint.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. december 20.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Egészségügyi Közlöny - 2019. november 7.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. október 9.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.

Kiemelt álláshirdetések